7) Ienākošie Rēķini (kreditori)

Ienākošā rēķina reģistrēšana

 1. Rēķins par konkrētas kravas piegādi
 2. Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

1) Rēķins par konkrētas kravas piegādi

OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas

image-1652872589746.png

 

2) Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini 

image-1652875344980.png

image-1652874637209.png

 

 

Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi

Darbības ar Maksājumu uzdevumiem:
 1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla
 2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu
 3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana

Ozolā reģistrētajiem ienākošajiem rēķiniem apmaksu veic izveidojot maksājumu uzdevumus. Šos maksājumu uzdevumus iesakām eksportēt uz interneta banku ātrai rēķinu apmaksai.

Pastāv dažādi varianti bankas maksājumu sagatavošanai, tādēļ OZOLS lietotājiem rekomendējam izmantot sev ērtāko

1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla

 1. Ozols > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini
 2. Ar image-1658324999001.png Filtra palīdzību atlasa vajadzīgos ienākošos rēķinus. Piemēram: Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus.
 3. Atzīmē kurus rēķinu apmaksāt - Rīku joslā izvēlas Multi iez. (Ctrl+Y) un, līdzīgi kā Excel, turot Ctrl vai Shift taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamos rēķinus.
 4. Spiež  Funkcijas
 5. Sarakstā izvēlas vajadzīgo darbību. Piemēram, iezīmētajiem rēķiniem izveidot bankas maksājuma uzdevumus
 6. Izvēlas bankas maksājumu datumu 
 7. Norāda bankas kontu, no kura tiks veikti maksājumi
 8. Spiež Turpināt
  !!! Sagatavotie bankas maksājumi ir pieejami: Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas izdevumi

image-1658472483203.png

Izvēlētie dokumenti DRĪKST būt dažāda veida (rēķini, pavadzīmes), dažādu datumu  un no dažādiem Parnteriem!

Veidojot maksājumu uzdevumus pret vairākiem rēķiniem, tie visi tiks izveidoti ar VIENU sagatavošanas datumu un no viena uzņēmuma bankas konta

Iesakām sagatavotos bankas maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku, izmantojot sistēmā pieejamo funkcionalitāti Datu apmaiņa ar banku

2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu

Ja Bankas uzdevums jau ir izveidots interneta bankā vai citā programmā, to ir iespējams manuāli ievadīt Ozolā un tādējādi reģistrēt ienākošā rēķina apmaksu.

 1. Atver Ienākošo rēķinu
 2. Spiež pogu Funkcijas
 3. Izvēlas Jauns bankas izejošais maksājums
 4. Ievada prasīto informāciju no bankas maksājuma uzdevuma un saglabā

image-1658234391880.png

 

3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana

Pirms maksājuma uzdevums ir nosūtīts apmaksai uz interneta banku to ir iespējams labot vai dzēst. Lai to izdarītu, maksājuma uzdevumu vispirms atsaista no rēķina:

 1. Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas izdevumi;
 2. Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu;
 3. Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums;
 4. Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums;
 5. Spiež pogu Atsaistīt un saglabā;

image-1658475611715.png

   6. Vēlamajam maksājuma uzdevuma noņem apstiprinājumu;
   7. Atver maksājuma uzdevumu un veic labojumus vai dzēš spiežot pogu Dzēst.

image-1658481457748.png

 

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

1. Eksportēt maksājumus uz banku

Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus var eksportēt uz failu, kuru pēc tam importē jūsu interneta bankā

Iepriekš sagatavoto maksājumu eksportu var izsaukt caur Ienākošie rēķini > Funkcijas > Eksportēt maksājumus uz banku

EksportPayments.png

2. Logā kurš atveras izvēlieties katalogu uz kuru eksportēt maksājuma uzdevumus un spiediet pogu Eksportēt

EksportPaymentsToFile.png

3. Rezultātā uz mapi jūsu izvēlēto mapi (piemēram C:\bank\outgoing) ir sagatavots .xml fails, kuru tālāk ir iespējams importēt jūsu internetbankā!

4. Ieimportētos maksājuma uzdevumus interneta bankā ir jāapstiprina

Ja sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankas
maksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finanses), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma
uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts ķeksis) „Importēt
bankas kontu izrakstus”.

Sākotnējā konfigurācija

Ozols ‣ Datu apmaiņa ar banku ‣ Saraksti ‣ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

1. Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet
modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

datu_apmaina.png
2. Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.

Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports

Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks
atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.

3. Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.
Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt
bankas komisijas maksājumus u.tml.

 

 

Rēķins par Prāmja biļetēm

1. Lai reģistrētu rēķinu par prāmja biļetēm: 

OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini > Pievienot

image-1651231172899.png

2. Logā Ienākošais rēķins:

1) Izvēlas Ferry
2) Ievada rēķina informāciju;
3) Pievieno pakalpojumu;
4) Izvēlas pakalpojumu - Prāmis (Ja nav, tad izveido);
5)
Aizpilda Reiss/Eksp. un Mašīna laukus
6)
Ievada Rēķina summu un saglabā;
7) Spiež pogu Funkcijas;
8) Piesaistīt rēķinam prāmju biļetes.

image-1659957627492.png

3. Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem

OZOLS > Kravu pārvadājumi > Rīki > Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem

Loga zonas:
A) Rēķina informācija;
B) Rēķinam piesaistītās Prāmju biļetes;
C) Meklēšanas rīki;
D) Rēķiniem nepiesaistītās Prāmju biļetes.

Prāmja biļeti piesaista vai atsaista no Rēķina ar dubultklikšķi spiežot uz tās.

Vienam rēķinam iespējams piesaistīt vairākas biļetes.

image-1651234877434.png

Kā prāmju biļetes pievieno Ozolam?

 

Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā

Cedēšana jeb Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija tiek realizēta, kreditoram slēdzot līgumu ar trešo personu – cesionāru.

Ja Jūsu uzņēmums ir saņēmis pakalpojumu par kuru ir jānorēķinās nevis ar Piegādātāju, bet ar cesionāru, Piegādātājam – Sadarbības Partnerim pievieno Cesijas saņēmēja bankas kontu.

image-1658824985321.png

 1. Atver sadarbības Partnera – Pakalpojuma sniedzēja kartiņu - OZOLS > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri
 2. Atver sadaļu Pārējie dati.
 3. Spiež Pievienot.
 4. Laukā Partneris – ieraksta sadarbības partneri ar kuru ir darījums.
 5. Laukā Bankas konts ieraksta Cesionāra bankas konta numuru, tātad naudas saņēmēja konta numuru.
 6. Atzīmē image-1658824626308.png Cits konta īpašnieks un ieraksta Cesionāra nosaukumu, tātad naudas saņēmēja nosaukumu.
 7. Saglabā ierakstu.
Tālākās darbības atbilstoši instrukcijai: Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi
 
Lasi arī: Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Ar savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem.

Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:
 1. Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > rīku joslā Pievienot
 2. Atveras jauns logs Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
 3. Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri.
 4. Spiež pogu Aizpildīt image-1666011415602.png
 5. Izvēlas Ienākošies rēķini
  5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot ico-hand.gif vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam
 6. Atkārtoti spiež pogu Aizpildīt image-1666011415602.png un izvēlas Izejošie rēķini
  6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot ico-hand.gif vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam
 7. Spiež pogu Izlīdzināt summas image-1666080686767.png
  !!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas!
 8. Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes
 9. Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu .
 10. Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga Drukāt ico-print.gif , lai nosūtītu e-pastā Mail  icon-email e-pasts
 11. Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu

image-1666171132526.png

 
Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs