Fiksēto izmaksu imports (OCTA, KASKO, Līzings ...)

Lai atvieglotu  fiksēto izmaksu ievadīšanu Ozols TMS, iesakām izveidot Excel tabulu, kuru iespējams importēt datubāzē.

1. Izveido Excel tabulu, kas satur vajadzīgo informāciju. Piemēram: OCTA, KASKO, līzings vai citas pastāvīgās izmaksas.

• Datus Excel failā grupē 6 kolonnās – atbilstoši zemāk redzamajam paraugam.
• Pirmajā rindā jābūt kolonnu nosaukumiem.
• Starp minētajām 6 kolonnām nedrīkst būtu citas tukšas kolonnas.
• Tipu nosaukumiem precīzi jāatbilst definētajiem pozīciju nosaukumiem!
• Datumus jānoformē formātā – dd.mm.yyyy

izdevumi-fix-xls-2.png

2) Sagatavoto Excel tabulu nosūta Ozols TMS speciālistiem uz e-pastu: info@cloudex.lv


Revision #17
Created Thu, Dec 30, 2021 12:41 PM by Janis Veldre
Updated Wed, Oct 19, 2022 12:40 PM by Janis Veldre