Transporta pasūtījums pārvadātājam

Kad Kravai ir reģistrēta ekspedīcija, kravas menedžeris pārvadātājam e-pastā nosūta Transporta pasūtījumu - Līgumu. Šis līgums ir pamats transporta pakapājuma sniegšanai.

Līgumu OZOLS TMS sagatavo automātiski, balstoties uz pasūtījumā ievadīto informāciju un jūsu uzņēmuma definēto informāciju. Līgumam ir iespējams pievienot jūsu parakstu un uzņēmuma zīmogu (instrukcija šeit).

Lai nosūtītu Transporta pasūtījumu - Līgumu pārvadātājam:

Parasti Pasūtījumu pārvadātājam nosūta e-pastā, bet ir arī iespēja to izdrukāt un sūtīt papīra formātā. Lai apskatītu rēķina priekšskatījumu PDF formātā, izvēlieties Drukāt.

  1. Atver klienta pasūtījumu, kuram pasūta  pārvadājumu un rīku joslā spiež Drukāt vai Mail.
  2. Izvēlas +Pasūtījums pārvadātājam
  3. E-pasta gadījumā, atver pielikumu un pārliecinās par informācijas pareizību.
  4. Nosūta pārvadātājam e-pastu.

image-1649406725057.png