Darbs ar neapmaksātajiem rēķiniem

1. Apmaksas atgādinājuma e-pasta/-u izsūtīšana
2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem

1. Apmaksas atgādinājumu e-pasta/-u izsūtīšana

1) Atverat Finanses > Izejošie rēķini > Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas
2) Spiežot uz pogu "image-1719925673551.png" automātiski varat iezīmēt visus klientus, kuri kavējuši maksājumus, vai arī iezīmējat kādus konkrētus klientus, kuriem nepieciešams izsūtīt apmaksas atgādinājumus.
3) Laukā "Datums" ievadiet datumu (pēc kura tiks atlasīti klienti ar kavētajiem maksājumiem)
4) Nospiežot pogu ar vēstulītes simbolu "image-1720010926679.png" programma automātiski saģenerēs un izsūtīs apmaksas atgādinājuma vēstules visiem Debitoriem.

Apmaksas atgadinajums VISIEM.png

Zemāk redzams apmaksas atgādinājuma vēstule, kādu programma uzģenerē un izsūta katram klientam.

 

Apmaksas atgadinajuma e-pasts.png

Apmaksas atgādinājumu programma ģenerē valodā, ko esat iestatījis pie vispārējās informācijas par klientu.

2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem

1) Iezīmējot konkrētu klientu, varēsiet iegūt papildus informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem un korespondenci ar klientu.
2) Labajā pusē jums būs pieejams saraksts ar konkrētā klienta "Neapmaksātajiem rēķiniem"
3) Apkopota informācija par klientu neapmaksāto rēķinu kopsummām pieejama sarakstā kreisajā pusē, kur arī būs redzami datumi, kad pēdējo reizi izsūtīts "maksājuma atgādinājums" un datums, kurā klients pie saziņas solījis veikt rēķina apmaksu. Šie datumi atspoguļojas arī pie "Korespondences" sadaļas.

Korespondences datumi.png
3. Jaunas koresponces piezīmes kavēto rēķinu statusam varat izveidot, iezīmējot konkrētu rēķinu un spiežot uz pogas "
image-1720015183770.png"

1) Izvēlaties no saraksta kontaktpersonu ar, kuru komunicējat.
2) Veicat piezīmes par solījumiem par apmaksas veikšanu.
3) Reģistrējiet jauno datumu, kad atkārtoti veikt apmaksas atgādinājumu, vai pārliecināties par parāda apmaksu.
4) Pēc piezīmju veikšanas spiežat pogu "Saglabāt", informācijas vai atgādinājuma saglabāšanai.

Jauns atgādinājums.png


4. Zemāk sadaļā "Korespondence" atspoguļota saziņa ar klientu: simbols:
"py2q99v9.png" simbols  būs pie apmaksas atgādinājumiem, kurus esat nosūtījuši uz klienta e-pastu (ko programma sagatavo, kad iezīmējat klientu (debitoru) un spiežat uz pogas "image-1720014866796.png"

"image-1719909371589.png" simbols nozīmē, ka iepriekš menedžeris sazinājies ar debitoru un pievienojis komentāru saņemtajai atbildei. Pie atkārtotas saziņas komentāru iespējams aktualizēt, spiežot dubultklišķi uz "zīmuļa" simbolu. Kad ieraksts atjaunots, spiežat pogu "Saglabāt".

Ja vēlaties kopējo neapmaksāto rēķinu pārskatu iegūt pilnā apjomā, bez papildus sarakstiem labajā pusē, tad spiežat uz pogu ar simbolu "image-1720018142367.png". Lietojot to pašu pogu, jūs varēsiet arī iegūt atpakaļ papildus sarakstus.

Kopskats.png