Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! CLOUDEX TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas
2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem
3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku -> sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu -> veiciet tā eksportu ISO formātā. -> Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.

1.2. Atveriet CLOUDEX TMS
    1) Finanses ->
    2) Ienākošie maksājumi
    3) Importēt maksājumus (simbols image-1719928909089.png)

Maksājumu imports.png

1.3. Veiciet bankas maksājumu importu
     1) Izvēlaties importa failu, kuru lejuplādējāt no Interneta Bankas
     2) Klikšķiniet uz komandpogas "Importēt"
Faila imports.png

2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

  Importējot maksājumus no Internetbankas, CLOUDEX TMS veic automātisko rēķinu piesaisti, bet, ja maksājumam rēķini nav piesaistīti, tad dariet to manuāli pēc instrukcijas.

     1) Finanses -> Bankas ieņēmumi
     2) Filtrs >rādīt tikai NESAISTĪTOS maksājumus "Nesaistīts"(maksājumi, kuriem nav piesaistīti rēķini)

Rekinu sasaistisana.png

3) Izvēlaties maksājumu, kuru saistīt (to iezīmējot)
4) Spiežat komandpogas “Saistīt”image-1719838166417.png

Dokumenta izvele_saistit.png

5) Rēķinu sarakstā atlasām atbilstošo rēķinu/rēķinus par kuriem ir samaksāts, tos iezīmējam 
6) Izvēloties bultiņu uz augšu rēķins tiks piesaistīts maksājumam
7) Apstipriniet ar komandpogu "Aizvērt"
8) Ar zaļajām bultām  iespējams pāriet uz citu "Nesasaistītu" maksājuma uzdevumu.

Incoming payments_relate_LV.png

9) Ar filtra palīdzību iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm

Filtrs.png

Kad Ienākošais maksājums ir sasaistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

1) Ejat uz izvēlni  Finanses -> Izejošie rēķini
2) Atzīmē izejošos rēķinus, kuri ir apmaksāti
3) Izvēlas funkciju "Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem"
4) Izvēlas atbilstošo bankas kontu, ja tie ir vairāki
5) Ievada rēķinu apmaksas datumu
6) "Saglabā"

Manuala maksajumu izveide.png