Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

305 total results found

Ozols RVS

Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un ...

Darba režīmu izkārtojums un pieejamās komandas

Ozols instrukcijas OZOLS lietošanas pamatprincipi

Pārlūks Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba...

Darba režīmu pārskats

Ozols instrukcijas OZOLS lietošanas pamatprincipi

Darba režīma nosaukums Palaišana no izvēlnes Taustiņu kombi-nācija Rīku joslas poga Pas...

Darbs ar atskaitēm

Ozols instrukcijas OZOLS lietošanas pamatprincipi

Filtra izmantošana Kad ir sagatavota atskaite, bet tajā ir jāatlasa citi dati, nekā tika noteikt...

Algu aprēķina veikšanas shēma

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Algu aprēķina veikšanas shēma Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, k...

Mazvērtīgā inventāra iegāde

Ozols instrukcijas Noliktavas uzskaite

Lai nodrošinātu mazvērtīgā inventāra uzskaiti, nepieciešams izmantot Norēķinu un Pamatlīdzekļu mo...

Dokumentācijā izmantotie apzīmējumi

Ozols instrukcijas Izmantotie termini

Dokumentācijā izmantoti sekojoši apzīmējumi: Pirmā līmeņa virsraksts Otrā līmeņa virsraksts Tr...

OZOLS klienta programmas uzstādīšana

Ozols instrukcijas Ozols uzstādīšana

Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsof Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzst...

Kontu slēgšana

Ozols instrukcijas Grāmatvedība

Operāciju kontu slēgšanu sistēmā iespējams organizēt, izmantojot Virsgrāmatas atskaiti: Konta atl...

Darbs ar programmu

Ozols instrukcijas OZOLS lietošanas pamatprincipi

Programmas atvēršana Palaižot programmatūru, tika atvērta lietotāja reģistrācijas ekrāna forma: ...

6) Izejošie Rēķini (debitori)

OZOLS TMS - LATVISKI

Perioda slēgšana

Ozols instrukcijas Grāmatvedība

Perioda slēgšana tiek izmantota iepriekšējā perioda dokumentu slēgšanai. Slēgtos dokumentus nav i...

Pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas dokuments

Ozols instrukcijas Pamatlīdzekļi

Darbības ar pamatlīdzekļiem (piem. derīgās lietošanas termiņa maiņa), kura rezultātā pagarinās va...

Algu grāmatojumu sagatavošana

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot algu grāmatojumu, kurš tiks sagatavots, balstotie...

Algu nodokļu maksājumu sagatavošana

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa...

Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments

Ozols instrukcijas Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments paredzēts pamatlīdzekļu nolietojuma (gan finanšu, gan nodokļu...

Bankas maksājumu sagatavošana no norēķinu dokumentiem

Ozols instrukcijas Norēķini

Balstoties uz ievadītajiem norēķinu dokumentiem, iespējams veikt to apmaksu - sagatavojot sistēmā...

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

Ozols instrukcijas Datu apmaiņa ar banku

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana Ozols sistēmā iespējams izveidotos maksājumu uzdevu...

Pamatlīdzekļu pārsūtīšanas dokuments

Ozols instrukcijas Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu pārsūtīšanas dokumentu paredzēts veidot pamatlīdzekļu pārvietošanai starp materiāli...

Pamatlīdzekļu papildināšanas dokuments (jauna daļa)

Ozols instrukcijas Pamatlīdzekļi

Darbības ar pamatlīdzekļiem (piem. kapitālais remonts), kuru rezultātā palielinās pamatlīdzekļu u...

7) Ienākošie Rēķini (kreditori)

OZOLS TMS - LATVISKI

5) Pasūtījuma izpilde (in delivery)

OZOLS TMS - LATVISKI

OZOLS TMS

Transporta Menedžmenta Sistēma

Noliktavas uzskaite

Ozols instrukcijas

Ozols instrukcijas

OZOLS TMS - LATVISKI

Desktop aplikācijas instrukcijas

myOzols

Web portāls klientiem, šoferiem, pārvadātājiem un termināliem.

OZOLS TMS - ENGLISH

Desktop application instructions

OZOLS lietošanas pamatprincipi

Ozols instrukcijas

Izmantotie termini

Ozols instrukcijas

Ozols uzstādīšana

Ozols instrukcijas

Algu aprēķins

Ozols instrukcijas

Grāmatvedība

Ozols instrukcijas

Pamatlīdzekļi

Ozols instrukcijas

4) Pasūtījums pārvadātājam

OZOLS TMS - LATVISKI

Norēķini

Ozols instrukcijas

Datu apmaiņa ar banku

Ozols instrukcijas

Personāla vadība

Ozols instrukcijas

Konfigurēšana un datu imports

OZOLS TMS - LATVISKI

Uzstādīšana

OZOLS TMS - LATVISKI

Risinājums apdrošināšanas brokeriem

Ozols instrukcijas

1) Pasūtījuma reģistrēšana

OZOLS TMS - LATVISKI

2) Pasūtījuma apstiprinājums klientam

OZOLS TMS - LATVISKI

3) Pārvadājuma plānošana

OZOLS TMS - LATVISKI

Bankas konta izraksta imports no internetbankas

Ozols instrukcijas Datu apmaiņa ar banku

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana Ozols sistēmā iespējams importēt bankas konta izrak...