Recently Updated Pages

Ko dod sasaiste ar navigācijas sistēmu?

Reisu plānošanas logā var redzēt Mašīnas atrašanās vietu (Pasta indeksu un pilsētu), Laiku ...

Sadarbības partneri

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt ienākošos un izejošos dokumentus, u.c. da...

Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu “Portāla lieto...

Masveida atlikumu norakstīšana Noliktavā pec objekta/struktūrvienības

Lai nodrošinātu masveida atlikumu norakstīšanu no Noliktavas - pēc konkrēta izvēlētā objekta vai ...

Grāmatojumu šabloni

Grāmatojumu šablonu sarakstā tiek saglabātas izveidotās kontējumu shēmas, kas tiek izmantotas dok...

Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumu ievade Nākamo periodu ieņēmumu dokumentu iespējams ģenerēt balstoties uz...

Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģis...

PVN deklarāciju sagatavošana

Sagatavotās PVN deklarācijas tiek saglabātas: Ozols ‣ Virsgrāmata ‣ Atskaites ‣ VID atskaites ‣ S...

Kļūdaino maksājumu atgriešana

Ja ir ienācis bankas ienākošais maksājums un ir konstatēts, ka tas ir kļūdains, tad jāveic naudas...

Kontu slēgšana

Operāciju kontu slēgšanu sistēmā iespējams organizēt, izmantojot Virsgrāmatas atskaiti: Konta atl...

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts

Lai sagatavotu savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu jāveic sekojoši soļi: OZOLS > Norēķini...

Perioda slēgšana

Perioda slēgšana tiek izmantota iepriekšējā perioda dokumentu slēgšanai. Slēgtos dokumentus nav i...

Atvaļinājuma naudas aprēķins

Lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu strādājošajam: 1.Nepieciešams izveidot atbilstošu Rīkojumu dok...

Vecāku maksu uzskaite

Lai ērti nodrošinātu OZOLS sistēmā bērnudārzu vecāku maksu uzskaiti, sistēmā iespējams sagatavot ...

Nomenklatūras norakstīšana

Nomenklatūru var norakstīt, veidojot nomenklatūras norakstīšanas dokumentus. Norakstīšanas dokum...

Nomenklatūras pārsūtīšana

Nomenklatūras uzskaiti var organizēt vairākās Noliktavās, kā arī vairākās uzņēmuma Struktūrvienīb...

Dokumentu numerācija

Dokumentu numerācija sākoties jaunam finanšu gadam sākas no jauna, ja nepieciešams, lai numerācij...

Norēķinu dzēšanas akts

Ar norēķinu dzēšanas aktiem tiek dzēstas iepirkuma un pārdošanas dokumentu saistību summas, kuras...

Dokumentu aprite

Lai nodrošinātu iOzols rīkojumu plūsmu, pielāgojot plūsmu attiecībā pret amatu, nepieciešams izve...

Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu aprēķina veikšanas shēma Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, k...