Recently Updated Pages

New client order

A quick way to open new Client order is by pressing the  Function key F6 on keyboard The clien...

Type of transport

You can specify the type of transport in client's order. It can be added or edited. OZOLS > Frei...

Import of fixed costs (MTPL, CASCO, Leasing ...)

To simplify the entry of fixed costs into Ozols TMS, we recommend creating an Excel spreadsheet t...

Driver data import

To make it easier to get started with Ozols TMS, we recommend that you use this option to import ...

Car data import

To make it easier to get started with Ozols TMS, we recommend that you use this option to import ...

Linking car navigation to Ozols TMS (API keys)

Ozols TMS allows you to add API keys (for example from Mapon) to provide real-time location of ca...

Business partner database import

To make it easier to get started with Ozols TMS, we recommend that you use this option to import ...

User data import

1) Create a user list with the following user information: npk Name Surname E-mail Pho...

Izejošā rēķina apmaksas atsaistīšana

Reizēm rodas nepieciešamība atsaistīt apmaksu izejošajam rēķinam. Lai to izdarītu, jāveic sekojoš...

Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana

Ja Jūsu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar kompāniju, kas nodrošina faktoringa pakalpojumus un vēlat...

Modulis darbam ar debitoriem (F9)

Spiežot funkciju taustiņu F9, atveras logs, kurā paveras plašas iespējas darbam ar debitoriem. A...

Apmaksas atgādinājumi pa e-pastu

Darbam ar debitoriem (F9) iesakām izmantot šim nolūkam izveidoto sadaļu. Info šeit. Lai ātri nos...

Neapmaksātie izejošie rēķini

Divi veidi kā atlasīt neapmaksātos izejošos rēķinus 1. Negrupēti izejošie rēķini: OZOLS > Norēķi...

Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo m...

Bankas konta izvēle izejošajā rēķinā

Ja Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties...

Adding the costs of the trip

To control the cost-effectiveness of a trip, it is necessary to add all eligible costs to it. Fo...

Credit invoice for incoming invoice

Contents: Creating a credit invoice for an incoming invoice Deed of settlement of invoices fo...

Credit invoice for outgoing invoice

Contents: Creating a credit invoice for an outgoing invoice Creating of Payment cancellation ...

Mutual Settlement Comparison Act

The following steps must be taken to prepare the act of mutual settlement comparison: OZOLS > ...

Unrelate a payment from an outgoing invoice

Sometimes it is necessary to unrelate a payment from an outgoing invoice. To do this, the followi...