Recently Updated Pages

E-pasta iestatījumi

Lai izsūtītu e-pastus no Cloudex TMS:1) Klikšķiniet uz Sava lietotāja vārda ikonas 2) Izvēlieties...

1. Pasūtījuma reģistrēšana

1. Jauna klienta pasūtījuma reģistrēšana2. Jauna pasūtijuma logs3. Jauna klienta pievienošana4. J...

Plānošanas skats

Planošanas skata atvēršana Aktuālo reisu skats Reisu izsekošanas skats Aktuālo nesaplānoto k...

Pirmie soļi ar šofera aplikāciju "web versiju"

1. Atver "linku", ko saņēmi no menedžera WhatsApp 2. Darbs ar aktīvo reisu 2. Šoferis apstipr...

Aktuālie reisi

Aktuālo reisu skata atvēršana Aktuālo reisu skats 1. Aktuālo reisu skata atvēršana 1) Oper...

Reisa nosūtīšana šoferim

Reisa nosūtīšana šoferim ar linku Reisa parādīšana "Cloudex Drive" (šofera) aplikācijā  ...

CLOUDEX Drive ieguvumi

"Cloudex Drive" ir mobilā lietotne, kas piedāvā dažādus ieguvumus saistībā ar datu apmaiņu starp ...

Nesaplānoto kravu logs-karte

Nesaplānoto kravu logs/karte atvēršana 1) Spiežam augšējā navigācijas joslā "Jauns"2) No uznirst...

Outgoing invoice payments

1. Payment of Outgoing invoices - automated data Import from the Bank2. Linking Incoming Bank pay...

Darba laika grafiks

Darba laika grafiks nodrošina maiņu ievadi darbiniekiem, lai plānotu noslodzes grafiku viena mēne...

Reisa nosūtīšana šoferim

1. Paroles izveide2. Kravu sakārtošana reisā3. Reisa nosūtīšana šoferim4. Šofera app apraksts 1....

Tabeles aizpildīšana

Darba laika uzskaites tabele parāda darba laika uzskaiti katram strādājošajam. Dati tiek sagatavo...

Jauna klienta pasūtījuma reģistrēšana

Jauns Klienta pasūtījums atveras, spiežot komandtaustiņu F6 Klienta pasūtījuma lappusi "Krava"...

Transporta pasūtījuma nosūtīšana pārvadātājam

Kad Kravai ir reģistrēta ekspedīcija, kravas menedžeris pārvadātājam e-pastā nosūta Transporta pa...

OZOLS klienta programmas uzstādīšana

Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsof Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzst...

Noliktavas inventarizācija

Viens no gada pārskata sagatavošanas posmiem, ir visu atlikumu inventarizācija, t.sk. noliktavas ...

PVN likmes konfigurācija

PVN likmes izveidošana un konfigurācija Ozolā. PVN likmju saraksts pieejams no darba režīma: Ozo...

Liela apjoma datu eksports no Ozola uz Excel

Lai iegūt liela apjoma datus no Ozols programmas uz MS Excel, ir jāizvēlas attiecīgo sarakstu, ku...

What is the benefit of linking to a navigation system?

Trip Planning Window Information: Access to the truck's location (postcode and city). Rea...

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

1. Eksportēt maksājumus uz banku Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus var eksportēt uz failu...