Recently Updated Pages

OZOLS klienta programmas uzstādīšana

Lai uzstādītu OZOLS klienta programmu, Microsof Windows sistēmā lejuplādējiet un iedarbiniet uzst...

Noliktavas inventarizācija

Viens no gada pārskata sagatavošanas posmiem, ir visu atlikumu inventarizācija, t.sk. noliktavas ...

PVN likmes konfigurācija

PVN likmes izveidošana un konfigurācija Ozolā. PVN likmju saraksts pieejams no darba režīma: Ozo...

Liela apjoma datu eksports no Ozola uz Excel

Lai iegūt liela apjoma datus no Ozols programmas uz MS Excel, ir jāizvēlas attiecīgo sarakstu, ku...

What is the benefit of linking to a navigation system?

Trip Planning Window Information: Access to the truck's location (postcode and city). Rea...

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

1. Eksportēt maksājumus uz banku Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus var eksportēt uz failu...

Ko dod sasaiste ar navigācijas sistēmu?

Reisu plānošanas logā var redzēt Mašīnas atrašanās vietu (Pasta indeksu un pilsētu), Laiku ...

Sadarbības partneri

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt ienākošos un izejošos dokumentus, u.c. da...

Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu “Portāla lieto...

8) E-pasta servera konfigurācija darbam ar Ozols TMS

Gmail iestatījumi  Microsoft iestatījumi    1. Gmail E-pastu nosūtīšanai no OZOLS TMS, jum...

Jauna klienta pasūtījuma reģistrēšana

Jauns Klienta pasūtījums atveras, spiežot komandtaustiņu F6 Klienta pasūtījuma lappusi "Krava"...

Masveida atlikumu norakstīšana Noliktavā pec objekta/struktūrvienības

Lai nodrošinātu masveida atlikumu norakstīšanu no Noliktavas - pēc konkrēta izvēlētā objekta vai ...

Grāmatojumu šabloni

Grāmatojumu šablonu sarakstā tiek saglabātas izveidotās kontējumu shēmas, kas tiek izmantotas dok...

Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumu ievade Nākamo periodu ieņēmumu dokumentu iespējams ģenerēt balstoties uz...

Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģis...

PVN deklarāciju sagatavošana

Sagatavotās PVN deklarācijas tiek saglabātas: Ozols ‣ Virsgrāmata ‣ Atskaites ‣ VID atskaites ‣ S...

Kļūdaino maksājumu atgriešana

Ja ir ienācis bankas ienākošais maksājums un ir konstatēts, ka tas ir kļūdains, tad jāveic naudas...

Kontu slēgšana

Operāciju kontu slēgšanu sistēmā iespējams organizēt, izmantojot Virsgrāmatas atskaiti: Konta atl...

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts

Lai sagatavotu savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu jāveic sekojoši soļi: OZOLS > Norēķini...

Perioda slēgšana

Perioda slēgšana tiek izmantota iepriekšējā perioda dokumentu slēgšanai. Slēgtos dokumentus nav i...