Modulis darbam ar debitoriem (F9)

Spiežot funkciju taustiņu F9, atveras logs, kurā paveras plašas iespējas darbam ar debitoriem.

A) Debitoru saraksts;
B) Parāda saistību kopsavilkums;
C) Izrakstītie rēķini;
D) Sniegtie pakalpojumi;
E) Atgādinājumu formēšana un nosūtīšana;
F) Nosūtītie atgādinājumi.

image-1651836943437.png