Kredītrēķins izejošam rēķinam

Saturs:
 1. Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam
 2. Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredītrēķinam
 3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?

1. Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam

Lai izejošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības:

 1. Atver Izejošos rēķinus
 2. Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to
 3. Izejošā rēķina logā spiež Funkcijas funkcijas un 
 4. Izveidot kredītrēķinu

  image-1666699141531.png

 5.  Atvērsies jauns logs - Kredītrēķins. Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru
 6.  pēc vajadzības piezīmes un citu informāciju.
 7. Saglabā kredītrēķinu

  image-1666699529652.png

2. Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredītrēķinam
 1. Izejošo rēķinu sarakstā ir redzams gan izejošais rēķins, gan šī rēķina kredītrēķins (ar negatīvu summu)
 2. Ar Multiselect multi iezīmes un turot taustiņu Ctrl ar peli iezīmē abus rēķinus
 3. Funkcijas funkcijas
 4. Izvēlas Izveidot norēķina dzēšanas aktu. Kad atveras jaunā akta logs, to Saglabā 
 5. Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot image-1666700519711.png

  image-1666706795054.png

   

3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?
 1. Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti

image-1666707040571.png