Kredītrēķins ienākošam rēķinam

Saturs:
 1. Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam
 2. Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam
 3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?

1. Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam

Lai ienākošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības:

 1. Atver Ienākošos rēķinus
 2. Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to
 3. Ienākošā rēķina logā spiež Funkcijas funkcijas un 
 4. Izveidot kredītrēķinu

  image-1666767217396.png

 5.  Atvērsies jauns logs - Kredītrēķins. Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru
 6. Saglabā kredītrēķinu

  image-1666767603956.png

2. Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam
 1. Tagad Ienākošos rēķinu sarakstā ir redzams gan Ienākošos rēķins, gan šī rēķina kredītrēķins (ar negatīvu summu)
 2. Ar Multiselect multi iezīmes un turot taustiņu Ctrl ar peli iezīmē abus rēķinus
 3. Funkcijas funkcijas
 4. Izvēlas Izveidot norēķina dzēšanas aktu. Kad atveras jaunā akta logs, to Saglabā 
 5. Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot image-1666700519711.png

  image-1666770404715.png

   

3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?
 1. Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti

image-1666771026051.png