Portāla lietotāju pievienošana

Lai pievienotu portāla lietotāju, nepieciešams atvērt lietotāja reģistrācijas logu “Portāla lietotāji”:

Izmantojiet sekojošu ceļu: Ozols ‣ Konfigurācija ‣ Lietotāji ‣ Portāla lietotāji

842350c6-a419-4199-a455-ffdc7646bc99.png

Veids – pamatveidam jāizvēlas “Basic”

Lietotājs – nepieciešams aizpildīt lietotāja vārdu, izmantojot angļu valodas burtus (bez mīkstinājumiem un garumzīmēm, atstarpēm), var izmantot punktu, lai būtu ērtāk sadalīt vārdu un uzvārdu. Piemēram: Andris.Bērziņš vai Berzins.Andris

Parole – parole, ar kuru lietotājs varēs ielogoties portālā.

Kopēt tiesības no – izvēles lauks paredzēts, lai varētu pārkopēt lietotāja tiesības no jau eksistējoša lietotāja. Izvēloties jau eksistējošo lietotāju, kuram ir pieeja pie portāla, un nospiežot pogu “Kopēt tiesības”, apstiprinot darbību, lietotāja tiesības tiks pārrakstītas.

Jāpievērš uzmanību, ka ja lietotājs jau eksistē sistēmā, tad tiesību kopēšana nav labākais risinājums, jo esošas tiesības tiks dzēstas, un darbiniekam nebūs pieejas pie citiem datiem.

Nosūtīt automātiski lietotajam info, ka viņam ir izveidots lietotāja vārds – e-pasta izsūtīšanas rīks ar paziņojumu, ka ir izveidots portāla lietotājs.

Pie iestatījumiem nepieciešams konfigurēt lietotāja portālu

3eb8ae07-0cd4-46a2-884f-70bfccc5c794.png

Interfeisa valoda – izvēlne, kurā valoda tiks atspoguļota informācija lietotājam

Portāls – jānorāda obligāti, pie kura portāla pieslēgt lietotāju

Aktīvais uzņēmums – uzņēmums, pie kura piesaistīts lietotājs

Aktīva struktūrvienība – darbinieka pamatstrukturvienība

Lietotājs ir portāla administrators – dod tiesības lietotājām pārvaldīt portālu (nav ieteicām sniegt šīs tiesības lietotājiem bez atbilstošas apmācības vai konsultācijas)

Lietotājām jāmaina parole nākošajā pieteikšanās reizē – pazīme, ka pieslēdzoties klāt portālam, lietotājs būs spiests nomainīt paroli. Šis rīks ir piemērojams, kad lietotājām tiek izsniegta jauna parole pie lietotāja reģistrācijas darbībām, vai kad lietotājs ir aizmirsis savu pašreizējo

Lietotājs konts ir slēgts – liegt pieeju lietotājam pie portāla

Papildus nepieciešams lietotāju piesaistīt partnerim no datu bāzes.  

f906941a-1a6e-4644-b852-66d4cfc993d6.png

Ja partneris nebija reģistrēts iepriekš datubāzē, tad nepieciešams aizpildīt esošu laukus un reģistrēt kontaktus kopā ar portāla lietotāju.

Ja partneris ir reģistrēts iepriekš, tad jāveic atzīmi “Lietotāja dati nāk no partneru klasifikatora

6bc0f495-ba08-4e08-a08b-0ed42576b8d5.png

Un no klasifikatora jāizvēlas atbilstošais partneris.

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai partnerim būtu norādīta  kontaktinformācija

Ja ir partneri ar vienu vārdu un uzvārdu, tad lietotājām jāpiesaista atbilstošais partneris (salīdzinot personas kodu, dzimšanas datumu vai citu papildus kritēriju), lai netiktu piesaistīts cits partneris un pieejami tā dati.