Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikti algu aprēķini:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

algu_perioda_atversana.png

iOzols Personāla vadības risinājumā ievadītā informācija uz Algu aprēķina moduli tiek nodota automātiski un papildus datu algu aprēķinam vairs nav jāievada — aprēķinos tiks ielādēta informācija no iOzols ievadītajiem Rīkojumiem un Tabelēm

Algu aprēķinu veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamie dati iOzols Personāla risinājuma sadaļā ievadīti, kas attiecas uz tekošā mēneša aprēķiniem, iespējas veikt algu aprēķinu! Algu aprēķinu iespējams veikt uzreiz visiem uzņēmuma darbiniekiem, vai arī katrai struktūrvienībai atsevišķi, norādot konkrēto struktūrvienību algu aprēķina logā. Algu aprēķina funkcijas izpildes rezultātā, tiks izveidoti algu aprēķini, kas tiks saglabāti:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Izveidotie saraksti būs pieejami tālākai datu apstrādei un nepieciešamo korekciju veikšanai.

Lai veiktu algu aprēķinu, nepieciešams izpildīt darbību:

Ozols ‣ Rīki ‣ Algu aprēķins

algu_aprekins.png

Aprēķināto algu rezultātu pārbaude/korekcija

Pēc algu aprēķinu automatizētas veikšanas, dokumentu žurnālā būs pieejami visi aprēķini, kurus pēc nepieciešamības var pa vienam atvērt un veikt nepieciešamās korekcijas. Ja ieraksti neparādās uzreiz, nepieciešams pārbaudīt filtra iestādījumus un atzīmēt filtra kritēriju „aprēķina periods” –kārtējais periods. Algu aprēķini būs pieejami no darba režīma:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu aprēķinu žurnāls

algu_aprekinu_zurnals.png

Izmaksu saraksta izveide

Pēc algu aprēķinu pabeigšanas un pārbaudes, aprēķinātos datus iespējams nosūtīt uz izmaksu sarakstu!

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Izmaksu sarakstu žurnāls ‣ Pievienot

Izmaksu_saraksts.png

Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns algu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt

Izmaksu saraksta aizpildīšana

Ozols ‣ Rīki ‣ Algu aprēķins - atzīmējot pēdējo izvēles rūtiņu, tiks aizpildīti dati izveidotajā izmaksu sarakstā:

algu_izmaksa.png

Izmaksu saraksta apstiprināšana

Pēc izmaksu saraksta aizpildīšanas, aizpildīts izmaksu saraksts pieejams:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Izmaksu sarakstu žurnāls

Izmaksu sarakstu iespējams:
1. Izdrukāt (Atvērt sarakstu → Rīku joslā „Drukāt”),
2. Eksportēt uz banku (Neatvērt sarakstu → Iezīmēt → Funkcijas → Eksportēt izmaksu sarakstu),
3. Apmaksāt sarakstu bankā, izmantojot vienu kopējo maksājumu sarakstu.