Vecāku maksu uzskaite

Lai ērti nodrošinātu OZOLS sistēmā bērnudārzu vecāku maksu uzskaiti, sistēmā iespējams sagatavot maksājumu aprēķinus un nodrošināt iespēju atskaitēs iegūt aktuālo norēķinu informāciju.

OZOLS sistēmā veicamās darbības:

1. Jauna partnera (bērna kartiņas) pievienošana

Lai būtu iespēja sistēmā ievadīt jaunu iesniegumu, jābūt pievienotam Partnerim – bērnam.

Esošais pievienoto partneru saraksts pieejams: Ozols ‣ CRM (partneri)SarakstiPartneri.

Lai pievienotu jaunu ierakstu: Ozols ‣ CRM (partneri)SarakstiPartneri ‣ Pievienot

Tiks atvērts jauns logs, kur nepieciešams norādīt bērna vārdu/uzvārdu/kodu/personas kodus un pārējo
informāciju iespējams aizpildīt pēc vajadzības (adrese, kontaktinformācija, utt.):

image-1676035379263.png

2. Bērnu dārza grupiņu pievienošana

Lai nodrošinātu iespēju uzskaiti veikt pa bērnu dārza grupiņām, nepieciešams tās pievienot sarakstā:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaiteSarakstiBērnu dārzu grupiņaPievienot

image-1676035535259.png

Šādā veidā sarakstā jāpievieno visas bērnu dārzā esošās grupiņas.

3. Iesniegumu dokumentu ievade

Lai nodrošinātu maksājumu aprēķinu sagatavošanu, nepieciešams katram bērnam izveidot Iesnieguma
dokumentu:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaiteDokumentiIesniegumi ‣ Pievienot

image-1676035675450.png

4. Cenu noteikšana ēdienreizēm

Lai nodrošinātu maksājumu aprēķinu sagatavošanu, nepieciešams definēt cenas un dienu skaitu
atbilstošajam periodam

Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Rīki ‣ Cenu noteikšana

image-1676035825083.png

Rezultātā noteiktās cenas tiks saglabātas: Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Saraksti ‣ Cenas pa mēnešiem, kur tās
nepieciešamības gadījumā iespējams atvērt un piekoriģēt:

image-1676035894833.png

5. Maksājumu aprēķinu sagatavošana

Balstoties uz ievadītajiem iesniegumiem un definētajām cenām, katru mēnesi iespējams sagatavot
maksājumu aprēķinus, norādot periodu/grupiņu, kurai aprēķini sagatavojami:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Atskaites ‣ Iesniegumi

image-1676036004292.png

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, uz kuru balstoties iespējams sagatavot maksājumu aprēķinus, nospiežot rīku joslā
pieejamo pogu „Funkcijas”:

image-1676036031539.png

Iespējams norādīt parametrus, pēc kādiem maksājumu aprēķini jāsagatavo:

image-1676036058055.png

Rezultātā tiks sagatavots paziņojums par veiksmīgu maksājumu aprēķinu sagatavošanas procesu:

image-1676036128279.png

6. Maksājumu aprēķinu izdruka

Sagatavotie maksājumu aprēķini apskatei un izdrukai būs pieejami:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Atskaites ‣ Maksājumu aprēķini

Filtrā iespējams norādīt parametrus, par kādu periodu dati jāsagatavo, kā arī nepieciešams norādīt bankas kontu, kas
tiks uzrādīts rēķinā, datumu un apmaksas termiņu:

image-1676036210961.png

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, no kuras iespējams izdrukāt sagatavotos faktūrrēķinus:

image-1676036242246.png

Izdrukai jāizvēlas izdrukas forma:

image-1676036261559.png

7. Atskaites sagatavošana par aktuālo norēķinu (parādu/pārmaksu) situāciju

Visa informācija par sagatavotajiem aprēķiniem un apmaksām pieejama no Maksājumu uzskaites moduļa
atskaišu režīmā:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Atskaites ‣ Maksājumu apgrozījums

Filtrā norādot kritērijus, par kādiem atskaiti nepieciešams sagatavot, būs iespējams iegūt informāciju par aktuālo
maksājumu situāciju uz izvēlēto periodu:

image-1676038404512.png

image-1676038428486.png

8. Sākotnējo atlikumu ievade – parāds/pārmaksa

Uzsākot darbu sistēmā Ozols ar maksājumu aprēķinu moduli, informāciju par sākotnējām
parādsaistībām/pārmaksām, iespējams ievadīt no sadaļas:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaiteDokumentiMaksājumu aprēķinu žurnāļs ‣ Pievienot

image-1676038509668.png

Informāciju laukā „Aprēķināts” iespējams ievadīt ar „+” vai „-” zīmi.

Turpmāk šī informācija jau automātiski tiks uzrādīta Maksājumu uzskaites darba režīmam piesaistītajās atskaitēs un
tiks uzrādīta kā parāds/pārmaksa:

Ozols ‣ Maksājumu uzskaite ‣ Atskaites ‣ Maksājumu apgrozījums

image-1676038569019.png