Kontu slēgšana

Operāciju kontu slēgšanu sistēmā iespējams organizēt, izmantojot Virsgrāmatas atskaiti: Konta atlikumi.

Lai tiktu slēgti konti, nepieciešams:

1. Sagatavot atskaiti uz izvēlēto datumu, norādot kontu vai konta grupu, kura tiks slēgta un pēc vajadzības atzīmējot kontu dalīšanas kritērijus:

Konta atlikums.png

Iespiežot atlases laukam "Konts" papildus pogu labajā lauka pusē, ir iespēja atzīmēt vairākus kontus vienlaicīgi:

image-1677774240985.png

2. Kad atskaite sagatavota un uz ekrāna atlasīti dati — konti, kas paredzēti slēgšanai, iespējams veikt konta slēgšanu, rīku joslā nospiežot pogu funkcijas.png un izvēloties funkciju: Konta slēgšana.

3. Tiks atvērts konta slēgšanas logs, kurā nepieciešams norādīt grāmatojuma datumu un kontu, uz kuru ieraksti tiks noslēgti:

gramatojums.png

4. Izpildot komandu "Grāmatot", tiks izveidots grāmatojums norādītajā datumā un konti tiks noslēgti, pārnesot atlikumus no kontiem, kuri tika norādīti slēgšanai uz kontu, kurš tika norādīts pie kontu slēgšanas.