Perioda slēgšana

Perioda slēgšana tiek izmantota iepriekšējā perioda dokumentu slēgšanai. Slēgtos dokumentus nav iespējams labot bez to atslēgšanas.

Lai slēgtu perioda dokumentus
1. Jāiet uz: Kopējie saraksti -> Periodi. Jāpievieno "Dokumentu periods" par kuru nepieciešams slēgt dokumentus.

2. Jāiet uz: Rīki -> Perioda slēgšana. Jānorāda uzņēmums (ja vienā datu bāzē tiek veikta uzskaite par vairākiem uzņēmumiem). Jānorāda pievienotais Dokumentu periods, jāatzīmē dokumenti, kuri tiks slēgti un jānospiež poga Slēgt/Atslēgt:

2020-12-04 20_35_14-Window.png

Pēc atzīmēto dokumentu slēgšanas konkrētajā periodā, sistēmas lietotājiem, veicot darbības ar slēgtā perioda dokumentiem, tiks parādīts paziņojums un aizliegta darbība ar dokumentu:

2020-12-04 20_38_04-Window.png

Lai atslēgtu perioda dokumentus, jāveic tādas pat darbības kā pie perioda dokumentu slēgšanas - jāatzīmē dokumenti izņemot atzīmes, kurus nepieciešams atslēgt un jānospiež poga . Ar šo pogu tiek gan slēgti gan atslēgti konkrētā perioda dokumenti.