Masveida atlikumu norakstīšana Noliktavā pec objekta/struktūrvienības

Lai nodrošinātu masveida atlikumu norakstīšanu no Noliktavas - pēc konkrēta izvēlētā objekta vai struktūrvienības, iespējams izveidot Inventarizācijas dokumentu, balstoties uz kuru veikt konkrētā datumā atlikumu norakstīšanu.

Inventarizācijas dokumenta ievade

Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Inventarizācijas dokuments

Nepieciešams izveidot jaunu dokumentu, norādot datumu, uz kuru atlikumi tiks norakstīti, kā arī Noliktavu, kurā atlikumi tiks fiksēti un pēc tam norakstīti. Pārējās uzskaites dimensijas - piemēram, struktūrvienība vai objekts, iespējams izvēlēties pēc nepieciešamības:

invent.jpg

Pēc Dokumenta virsraksta informācijas aizpildīšanas, iespējams automātiski, balstoties uz izvēlētajiem kritērijiem (datums/noliktava/objekts) - sagatavot noliktavas atlikumu atskaiti:

funkcijas_aizpildit.jpg

Rezultātā tiks ielādēti Noliktavas atlikumi, balstoties uz iepriekš definētajiem kritērijiem:

rezultats.jpg

Situācijā, ja atlikums, balstoties uz iepriekš definētajiem kritērijiem, nav jāatstāj, tad datus nav nepieciešams koriģēt un izveidojot norakstīšanas dokumentu, tie būs 0.00

Ja nepieciešams koriģēt atlikumus, kas pēc norakstīšanas dokumetna izveides tiks fiksēti noliktaā, iespējams fiksēt faktiskos atlikumus:

starpibas_ievade.jpg

Norakstīšanas dokumenta izveide

Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Inventarizācijas dokuments

Inventaricžacijas dokumenta izveide ir tikai informatīva atlikumu fiksēšana uz izvēlēto datumu, balstoties uz izvēlētajiem kritērijiem, lai samazinātu fiziski atlikumus noliktavā, nepieciešams izveidot papildus norakstīšanas dokumentu

Balstoties uz izveidoto inventarizācijas dokumentu, nepieciešams sagatavot norakstīšanas dokumentu, lai balstoties uz fiksētajiem faktiskajiem atlikumiem, uzkrātos daudzumus norakstītu.

Lai izveidotu norakstīšanas dokumentu, inventarizācijas dokuments jāapstiprina!

No apstiprināta inventarizācijas dokumenta, iespējams izveidot norakstīšanas dokumentu:

norakst.jpg

Rezultātā tiks sagatavots norakstīšanas dokuments ar daudzumiem, kas iepriekš tika fiksēti kā atlikumi, balstoties uz definētajiem kritērijiem:

info.jpg

Kurš pieejams no sadaļas: Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Iekšējās kustības dokumenti:

norakst_dok.jpg

Rezultātā, no atlikumiem, balstoties uz iepriekš fiksēto informāciju, atlikumi tiks norakstīti