PVN deklarāciju sagatavošana

Sagatavotās PVN deklarācijas tiek saglabātas: Ozols ‣ Virsgrāmata ‣ Atskaites ‣ VID atskaites Saraksts. Deklarācijai ir iebūvēta Ministru kabineta noteikta standarta izdrukas forma. Atskaites dati ir sadalīti ekrāna formās Virsraksts, Darījums, Priekšnodoklis, Papildus, katrā no formām iekļaujot noteiktus atskaites datus.

Lai būtu iespējams sagatavot PVN deklarāciju, iepriekš jābūt izveidotai konfigurācijai.

Konfigurācijā kontus ir jāliek apaļajās iekavās!

1. PVN deklarācijas sagatavošana

Ozols ‣ Virsgrāmata ‣ Atskaites ‣ VID atskaites ‣ PVN taksācijas perioda deklarācija

Izvēloties atskaiti - PVN taksācijas perioda deklarācija, tiks atvērts logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri t.sk. periods, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:

pvn.png

Sagatavojot deklarāciju, automātiski tiks norādīts profils - atskaites konfigurācija, pēc kādiem konfigurācijas datiem atskaite tiks sagatavota. Sākotnēji šo konfigurāciju nepieciešams izveidot, atbilstoši uzņēmuma kontu plānam un grāmatvedības politikai.

Atskaite ir konfigurējama, nosakot kādu kontu dati tiks parādīti katrā no atskaites rindiņām:

image-1676536103283.png

 PVN deklarācija tiks sagatavota, nospiežot pogu .

No sagatavotās atskaites ekrāna formas arī var labot atskaites konfigurāciju un pārrēķināt atskaites datus, neveidojot jaunu atskaiti:

image-1676535942180.png

Ja PVN deklarācijā ir aizpildīti lauki, par kuriem VID EDS prasa detalizētāku informāciju, tad ir jāveido nepieciešamie pielikumi, lai šo PVN deklarāciju varētu iesniegt VID EDS.

Lai iesniegtu VID EDS PVN deklarāciju ar pielikumiem, tad pielikumus jāveido no pašas PVN deklarācijas.

Jau izveidotajā PVN deklarācijā ģenerē nepieciešamos pielikumus:

image-1676537370784.png

PVN deklarācijas pielikums tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktās veidlapas veidā.

Atskaite tiek sagatavota, paskaidrojot PVN deklarācijā uzrādīto priekšnodokļa summu, iekļaujot iepirkuma dokumentu datus vai maksājuma uzdevumu datus.

Lai būtu iespējams sagatavot Pārskatu par priekšnodokļa summām, iepriekš jābūt izveidotai Grāmatojumu atskaišu konfigurācijai.

2. PVN1-I: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas iekšzemē

2.1. Pārskata par priekšnodokļa summām (PVN 1.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot - PVN1-I: Pārskats par priekšnodokļa summām, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:

image-1676540533210.png

Iespēja norādīt no kādas darījuma summa atskaitē datus nepieciešams sagatavot (pārējie darījumi, kuru summas būs zem norādītās, tiks sasummēti vienā ierakstā - "Pārējie"):

image-1677223509326.png

Pielikums tiks sagatavota, nospiežot pogu .

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:

image-1677223105241.png

Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

Nospiežot pogu atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

3. PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES

3.1. Pārskata par priekšnodokļa summām ES (PVN 2.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot -PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:

image-1677224238427.png

Pielikums tiks sagatavota, nospiežot pogu .

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:

image-1677224488383.png

Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

Nospiežot pogu atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

4. PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem

4.1. Pārskata par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (PVN 3.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot - PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:

image-1677224901480.png

Iespēja norādīt no kādas darījuma summa atskaitē datus nepieciešams sagatavot (pārējie darījumi, kuru summas būs zem norādītās, tiks sasummēti vienā ierakstā - "Pārējie"):

image-1677223509326.png

Pielikums tiks sagatavota, nospiežot pogu .

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:

image-1677225096903.png

Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

Nospiežot pogu atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.