Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumu ievade

Nākamo periodu ieņēmumu dokumentu iespējams ģenerēt balstoties uz ievadīto pārdošanas dokumentu un tā saturā norādītajiem pakalpojumiem.

Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti

Lai pievienotu jaunu pārdošanas dokumentu, rīku joslā jānospiež poga un tiks atvērts jauns logs.

Aizpildot pārdošanas dokumenta saturu, nepieciešams norādīt pakalpojuma periodu.

image-1679667753890.png

Lai no ievadītā pārdošanas dokumenta, tiktu sagatavots nākamo periodu ieņēmumu dokuments, nepieciešams izvēlēties funkciju: „Izveidot nākamo periodu ieņēmumu dokumentu”:

image-1679667897674.png

Rezultātā tiks atvērts dokuments, kurā fiksēti pārdošanas dokumenta saturā ievadītie pakalpojumi:

image-1679668778064.png

Izveidoto nākamo periodu ieņēmumu dokumentu ir iespējams apskatīt uzreiz, vai arī atvērt no darba režīma:

Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi