Pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas dokuments

Darbības ar pamatlīdzekļiem (piem. derīgās lietošanas termiņa maiņa), kura rezultātā pagarinās vai samazinās derīgās lietošanas termiņš un tiek mainīts paredzamais pamatlīdzekļa kalpošanas laiks, jāreģistrē Pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas dokumentā. Dokuments pēc saglabāšanas ir pieejams Pamatlīdzekļu dokumentu žurnālā.

1. Pirms pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas, jāpārliecinās vai visiem pamatlīdzekļiem, kuriem tiks mainīts derīgās lietošanas termiņš, ir aprēķināts nolietojums.

2. Ja tika izveidots Pamatlīdzekļu papildināšanas dokuments šim pamatlīdzeklim, un tur tika mainīts derīgās lietošanas termiņš, tad šis (Pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas dokuments) nav jāveido.

2020-12-04 20_49_49-Window.png

Pamatlīdzeklis: jāizvēlas pamatlīdzeklis, kuram tiks mainīts derīgās lietošanas termiņš;

Dokumentam: automatizēti, izvēloties pamatlīdzekli, tiek parādīti visi, ar pamatlīdzekli saistītie dokumenti. Jāizvēlas dokuments, saistībā ar kuru tiek mainīts derīgās lietošanas termiņš.

Izmantojot komandpogu "Pamatlīdzekļa apraksts" panatlidzekla-apraksts.png iespējams apskatīt pamatlīdzekļa aprakstu un dokumentu saturus, kuri saistīti ar pamatlīdzekli;

Iepriekšējais derīgās lietošanas laiks

Stājies ekspluatācijā: iepriekšējais derīgās lietošanas laiks, datums, kad pamatlīdzeklis stājies ekspluatācijā;

mēn.: iepriekšējais derīgās lietošanas termiņš mēnešos;

Der.liet.beig.dat.: iepriekšējā derīgās lietošanas termiņa beigu datums;

Jaunais derīgās lietošanas laiks

Stājies ekspl.: datums, kad pamatlīdzeklis stājies ekspluatācijā;

mēn.: jaunais derīgās lietošanas termiņš mēnešos;

Der.liet.beig.dat.: jaunais derīgās lietošanas termiņa beigu datums;

arrow-down.png

pamatlidzekla-apraksts.png

Ja pamatlīdzeklis sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tad iespējams arī pārējām daļām mainīt derīgās lietošanas termiņu.

Attiecīgās izmaiņas jāsaglabā, nospiežot pogu Saglabāt. Nospiežot pogu Atcelt, visas izmaiņas tiek atceltas.