6) Izejošie Rēķini (debitori)

Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR

Ieņēmumi no klienta Rēķina izveidošana Rēķina Labošana3.1. Rēķina dzēšana3.2. Pasūtījumu rē...

Viens izejošais rēķins par vairākiem pasūtījumiem

Ja nepieciešams izrakstīt vienu rēķinu par vairākiem Klienta pasūtījumiem, pastāv 2 pieejas: N...

Bankas konta izvēle izejošajā rēķinā

Ja Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties...

Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo m...

Neapmaksātie izejošie rēķini

Divi veidi kā atlasīt neapmaksātos izejošos rēķinus 1. Negrupēti izejošie rēķini: OZOLS > Norēķi...

Apmaksas atgādinājumi pa e-pastu

Darbam ar debitoriem (F9) iesakām izmantot šim nolūkam izveidoto sadaļu. Info šeit. Lai ātri nos...

Modulis darbam ar debitoriem (F9)

Spiežot funkciju taustiņu F9, atveras logs, kurā paveras plašas iespējas darbam ar debitoriem. A...

Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana

Ja Jūsu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar kompāniju, kas nodrošina faktoringa pakalpojumus un vēlat...

Izejošā rēķina apmaksas atsaistīšana

Reizēm rodas nepieciešamība atsaistīt apmaksu izejošajam rēķinam. Lai to izdarītu, jāveic sekojoš...

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts

Lai sagatavotu savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu jāveic sekojoši soļi: OZOLS > Norēķini...

Kredītrēķins izejošam rēķinam

Saturs: Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredī...