Bankas maksājumu uzdevumu eksports

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana

Ozols sistēmā iespējams izveidotos maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku. Internetbankā
nepieciešams vien ieimportēt Ozols izveidoto failu un apstiprināt maksājumus.

Lai veiktu šādu sasaisti, nepieciešams uz datora cietā diska izveidot importa un eksporta mapes, ja lietosiet
vairākas internetbankas, katrai veidojiet savu mapi, piemēram, C:\banka\swed\eksports un
C:\banka\swed\imports.

Ozols ‣ Datu apmaiņa ar banku ‣ Saraksti ‣ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējamspievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet
modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

datu_apmaina.png
Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.

Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports

Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks
atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.

Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.
Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt
bankas komisijas maksājumus u.tml.

Datu apmaiņa ar banku

Maksājumu uzdevumu eksportam uz banku tiek izmantots rīks "Datu apmaiņa ar banku", kas pieejams:

Ozols ‣ Datu apmaiņa ar banku ‣ Rīki ‣ Datu apmaiņa ar banku

Lai izmantotu datu apmaiņu ar banku svarīgi atzīmēt ar kuru bankas sistēmu strādāsiet (gadījumos, kad
Ozolā ir pievienotas vairākas bankas elektronisko norēķinu sistēmas).

Ja sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankas
maksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finanses), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma
uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts ķeksis) „Importēt
bankas kontu izrakstus”.

Lai sagatavotos bankas maksājumus noeksportētu no Ozols sistēmas, nepieciešams atzīmēt parametru:

datu_apmain_bank.png

Rezultātā uz mapi C:\banka\Eksports ir nosūtīts sagatavots .xml fails, kuru tālāk jau iespējams importēt izvēlētajā internetbankā!