OZOLS TMS - LATVISKI

Desktop aplikācijas instrukcijas

Uzstādīšana

Konfigurēšana un datu imports

Pamatprincipi

Galvenā loga izkārtojums un pieejamās komandas

Pārlūks Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba...

Atvērtie Logi (Ctrl+F1)

Reizēm kāds no atvērtajiem logiem pazūd, jo ir aizkritis aiz cita loga. Lai to atrastu: Lai pā...

Īsceļi uz bieži lietotām formām - Funkciju taustiņi

Saturs: Funkciju taustiņu apraksts Funkciju taustiņi izvēlnē Logs Taustiņu kombinācijas F...

Filtrs

Gandrīz visām OZOLS sadaļām ir iespēja uzstādīt filtru, lai atlasītu vajadzīgo informāciju. Fil...

Meklēšanas logs

Meklēšanas loga darbības princips: Ja meklēsiet, piemēram, “EKG” programma atlasīs visus ierak...

Ierakstu un labojumu vēsture

Visi OZOLS TMS veiktie ieraksti vai labojumi ir reģistrēti un to vēsturi ir iespējams aplūkot. I...

Kolonnu noformējums

Par Kolonnu noformējumu lasiet sekojošajās sadaļās: Kā pielāgot kolonnu saturu un secību? ...

Kolonnu platums

Lai mainītu kolonnas platumu: Atveriet OZOLS TMS tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnu platumu.1....

Pielāgot kolonnu saturu un secību

Atveriet tabulu, kurā vēlaties veikt izmaiņas Uz jebkuras no tabulas rindām uzspiediet “peles”...

Definētās kolonnas

Definētās kolonnas dod iespēju, jūsu izveidoto tabulas kolonnu izkārtojumu, saglabāt ar nosaukumu...

Multiselect - iezīmēt vēlamās rindas

Multiselect izmanto ja nepieciešams izlases kārtībā iezīmēt atsevišķas rindas. piemēram, kravas u...

Kalkulators - iezīmēto rindu summas

OZOLS TMS dod iespēju tabulā iezīmēt atsevišķas rindas, lai šajās rindās esošos skaitļus summētu....

Drukāt vai eksportēt uz Excel atlasītos datus

Ozols TMS dod iespēju tabulās atlasīt vēlamos datus un izdrukāt vai saglabāt Excel: Rīku joslā...

Dokumentācijā izmantotie apzīmējumi

Dokumentācijā izmantoti sekojoši apzīmējumi: Pirmā līmeņa virsraksts Otrā līmeņa virsraksts Tr...

SAVS TRANSPORTS

1) Pasūtījuma reģistrēšana

2) Pasūtījuma apstiprinājums klientam

3) Reisu plānošana

4) Reisa/ekspedīcijas nosūtīšana

5) Pasūtījuma izpilde (in delivery)

6) Izejošie Rēķini (debitori)

Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR

Ieņēmumi no klienta Rēķina izveidošana Rēķina Labošana3.1. Rēķina dzēšana3.2. Pasūtījumu rē...

Viens izejošais rēķins par vairākiem pasūtījumiem

Ja nepieciešams izrakstīt vienu rēķinu par vairākiem Klienta pasūtījumiem, pastāv 2 pieejas: N...

Bankas konta izvēle izejošajā rēķinā

Ja Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties...

Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo m...

Neapmaksātie izejošie rēķini

Divi veidi kā atlasīt neapmaksātos izejošos rēķinus 1. Negrupēti izejošie rēķini: OZOLS > Norēķi...

Apmaksas atgādinājumi pa e-pastu

Darbam ar debitoriem (F9) iesakām izmantot šim nolūkam izveidoto sadaļu. Info šeit. Lai ātri nos...

Modulis darbam ar debitoriem (F9)

Spiežot funkciju taustiņu F9, atveras logs, kurā paveras plašas iespējas darbam ar debitoriem. A...

Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana

Ja Jūsu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar kompāniju, kas nodrošina faktoringa pakalpojumus un vēlat...

Izejošā rēķina apmaksas atsaistīšana

Reizēm rodas nepieciešamība atsaistīt apmaksu izejošajam rēķinam. Lai to izdarītu, jāveic sekojoš...

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts

Lai sagatavotu savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu jāveic sekojoši soļi: OZOLS > Norēķini...

Kredītrēķins izejošam rēķinam

Saturs: Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredī...

7) Ienākošie Rēķini (kreditori)

8) Datu apmaiņa ar citām sistēmām

Darbs ar Partneriem (CRM)

Sadarbības partneri / Kontaktpersonas / Adreses / CRM

Padomi un Triki