Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un uzņēmuma iekšējām lietošanas vajadzībām

Algu VID EDS iesniedzamās atskaites

VSAOI atskaites sagatavošana

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

darba_dev_zin.png

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, kuru iespējams eksportēt uz EDS sistēmu, vispirms to apstiprinot:

eksports_eds_vas0.png

Eksportējot uz EDS, nepieciešams saglabāt failu katalogā (nemainot tā nosaukumu) un pēc tam ielādēt EDS sistēmā:

saglabat.png

Ziņas par darba ņēmējiem atskaites sagatavošana

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Ziņas par darba ņēmējiem

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

zinas.png

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, kuru iespējams eksportēt uz EDS sistēmu, vispirms to apstiprinot:

zinas_par_nemejiem.png

Eksportējot uz EDS, nepieciešams saglabāt failu katalogā (nemainot tā nosaukumu) un pēc tam ielādēt EDS sistēmā:

saglabat.png

Paziņojums par algas nodokli

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Paziņojums par algas nodokli

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

pazinojums.png

Filtrā iespējams norādīt atbilstošos parametrus par kādu periodu dati tiek sagatavoti - par visu gadu, tad konkrēts periods, kurā atbrīvoti NAV jānorāda, ja par atbrīvotajiem periodā, tad jāatzīmē izvēles kritērijs "atbrīvoti periodā"

Rezultātā tiks piedāvāts sagatavot paziņojumus visiem darbiniekiem, kuri atbilst definētajiem filtra kritērijiem:

pazinojums_sagat.png

Lai veiksmīgi varētu eksportēt uz EDS paziņojuma kopsavilkumu - Paziņojuma žurnāla filtra iestādījumos, nepieciešams norādīt Paziņojumu sagatavošanas datumu un atfiltrēt datus. Pēc tam nospiežot rīku joslā pogu Funkcijas->Sagatavotos datus iespējams eksportēt uz EDS