Risinājums apdrošināšanas brokeriem

Uzņēmuma pamatinformācija

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, sākotnēji nepieciešams aizpildīt uzņēmuma informāciju:1. Jāievada sa...

Klasifikatoru ievade

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma finanšu un ...

Sadarbības partneri:

Uzsākot darbu apdrošināšanas brokeriem sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt polisi u.c. darb...

Līgumu ievade

Lai pie polises ievades tiktu aprēķinātas automātiski komisijas, tad ir nepieciešams sadefinēt lī...

Polises ievade

Lai atvērtu polises logu: Ozols ‣ Polises ‣ Dokumenti ‣ Polise Polises logu var atvērt ar ātro t...

Rēķina sasaiste ar apmaksas dokumentiem

Rēķina sasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu Ar Norēķinu dzēšanas aktu tiek sasaistīti tikai Apdroš...

Pārdevēju komisijas atskaite

Pārdevēju komisijas atskaite ir domāta lai varētu atalsīt datus par brokera, asistenta un piesais...

Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Ko...

Polišu pārtraukšana

Polise tiek pārtraukta, norādot Polises pārtraukšanas datumu un Nostrādāto prēmiju: Nostrādātā...

Polišu komisijas aprēķins

Priekšnosacījumi brokeru komisijas sekmīgam aprēķinam 1. Sadarbības līgumu ievade (sadarbības lī...

Polišu atskaite

Polišu atskaite ir paredzēta, lai varētu atlasīt polišu līgumus pēc uzstādītiem atlases kritēriji...

Polišu izlietojums

Polišu izlietojuma atskaite parāda polišu izlietojumu, atbilstoši datu atlases filtrā noteiktajie...