Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments

Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments paredzēts pamatlīdzekļu nolietojuma (gan finanšu, gan nodokļu vajadzībām) aprēķināšanai. Nolietojumu iespējams aprēķināt automatizēti pēc lietotāja atlases nosacījumiem izvēlētai pamatlīdzekļu grupai un lietotāja izvēlētam periodam. Dokuments pēc saglabāšanas tiek pievienots Pamatlīdzekļu dokumentu sarakstā.

Pievienojot jaunu dokumentu jāizvēlas pamatlīdzekļu dokumenta veids Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments.

2020-12-18 12_12_07-Window.png

Jāaizpilda dokumenta virsraksta dati:

Numurs - jānorāda pamatlīdzekļa dokumenta numurs. Šis numurs strādājot ar sistēmu tiek piešķirts automātiski pēc iebūvētā numeratora. Visiem pamatlīdzekļu dokumentiem ir viena numerācija.

Datums - pamatlīdzekļu dokumenta datums.

Apr.noliet.no -

līdz -

Paskaidrojums - jānorāda dokumenta paskaidrojums.

Piezīmes - iespējams norādīt piezīmes par dokumentu, piezīmes domātas tikai grāmatvedim, pamatlīdzekļu atskaitēs šīs piezīmes netiek uzrādītas.

Saglabāt - pēc dokumenta datu un pamatlīdzekļu nolietojuma (skat. zemāk Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana) pievienošanas jāspiež šī komandpoga lai saglabātu izveidoto dokumentu.

Atcelt - ja lietotājs nevēlas saglabāt veiktās izmaiņas, jāspiež komandpoga Atcelt.

Lai izveidotā Pamatlīdzekļu nolietojuma dokumenta dati stātos spēkā obligāti pēc saglabāšanas dokuments ir jāapstiprina ar funkciju:  2020-12-18 12_19_50-Window.png

Pēc dokumenta apstiprināšanas Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments ir jānogrāmato.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana:

Pamatlīdzekļu nolietojuma dokumentā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam ir 2 metodes.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas Metode 1:

Jaunu pamatlīdzekļa nolietojumu pievieno ar funkciju: 2020-12-18 12_24_22-Window.png   Formā Jauns - Pamatlīdzekļa nolietojums laukā Pamatlīdzeklis jāizvēlas pamatlīdzeklis un laukā Nolietojums jānorāda nolietojuma summa manuāli.

2020-12-18 12_29_00-Window.png

Saglabāt - pamatlīdzekļa nolietojuma saglabāšana.

Atcelt - pamatlīdzekļa nolietojuma atcelšana.

Pamatlīdzekļa nolietojumu iespējams labot atvērtā Pamatlīdzekļu nolietojuma dokumenta formā ar funkciju: 2020-12-18 12_34_20-Window.png

Pamatlīdzekļa nolietojumu dzēš atvērtā Pamatlīdzekļu nolietojuma ievades dokumenta formā ar funkciju: 2020-12-18 12_36_06-Window.png

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas Metode 2:

Pamatlīdzekļu nolietojuma dokumentā jāspiež izvēlne Funkcijas un jāizvēlas funkcija Nolietojuma aprēķins:

2020-12-18 12_41_14-Window.png

Formā Filtrs - Pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments jānorāda pamatlīdzekļu atlases nosacījumus.

2020-12-18 12_45_59-Window.png

Obligāti jānorāda:

  • Nolietojuma veids laukā Noliet.veids:

                        Uzņēmuma - pamatlīdzekļiem tiks aprēķināts nolietojums finanšu vajadzībām;

                        Nodokļiem - pamatlīdzekļiem tiks aprēķināts nolietojums nodokļu vajadzībām.

  • Periods - jānorāda periods no līdz. Šajos laukos pirmajās divās zīmēs jānorāda mēnesis, bet aiz slīpsvītras jānorāda gada pēdējās divas zīmes.

Sagatavot - veic aprēķinus pēc lietotāja norādītajiem atlases nosacījumiem.

Atcelt - atceļ aprēķinu veikšanu.