Darba režīmu pārskats

Darba režīma nosaukums Palaišana no izvēlnes Taustiņu kombi-
nācija
Rīku joslas poga Paskaidrojums

Pievienot

Dati / Pievienot

Alt+P

ico-doc.gif

Jauna ieraksta pievienošana

Atvērt Dati / Atvērt Alt+A ico-open.gif Ieraksta atvēršana
Saglabāt Dati / Saglabāt Ctrl+S ico-save.gif Informācijas saglabāšana
Sagl.t&Piev. Dati / Sagl.t&Piev. F11 ico-save-add.png Informācijas saglabāšana un pievienošana
Saglabāt un aizvērt Dati / Saglabāt un aizvērt F12 ico-save.gif Informācijas saglabāšana un aizvēršana
Kopēt ierakstu Dati / Kopēt ierakstu   ico-copy.gif Informācijas kopēšana
Dzēst Dati / Dzēst Alt+Z ico-del.gif Ieraksta dzēšana
Filtrs Dati / Filtrs Ctrl+F ico-filter.gif Filtra uzlikšana
Meklēšana Dati / Meklēt Ctrl+M ico-search.gif Dokumenta meklēšana
Dokumentu izdruka Dati / Drukāt Ctrl+P ico-print.gif Dokumenta izdrukāšana
Dokumentu izdruka Dati / HTML Ctrl+H ico-web.gif Dokumenta izdrukāšana HTML formātā
Skats Dati / Skats Ctrl+H ico-view.png Skata maiņa
Apstiprināt Dati / Apstiprināt Ctrl+R ico-confirm.gif Dokumenta apstiprināšana
Grāmatot Dati / Grāmatojums Ctrl+G ico-book.gif Dokumenta grāmatošana
Anulēt Dati / Anulēt   ico-cancel.gif Dokumenta anulēšana
Saistīt Dati / Saistīt Ctrl+D ico-reconcile.gif Dokumentu saistīšana
Koks Dati / Koks   ico-tree.gif Sarakstu attēlošana kokveida formā
Funkcijas Dati / Funkcijas   ico-fx.gif Dažādu darba režīmu izsaukšanai
Paņemt Dati / Paņemt Alt+M ico-hand.gif Ieraksta pārzīmēšana
Kolonnas Dati / Kolonnas Ctrl+K ico-columns.gif Kolonnu konfigurēšana

EDS

Dati / EDS

 

ico-eds.png

Elektroniskā deklarēšanas sistēma

Iezīmēšana

Dati / Multi iez.

Ctrl+Y

ico-multi.png

Multi iezīmēšana

LDL Dati / LDL forma Ctrl+L ico-ldl.png  
Ieraksta informācija Dati / Ier.info Ctrl+I ico-info.gif Ieraksta informācija
Beigt darbu Dati / Izeja Alt+F4 ico-exit.gif Datorprogrammas aizvēršana
Atsaukt Teksts / Atsaukt Ctrl+Z   Teksta atsaukšana
Atsaukt atsaukto Teksts / Atsaukt atsaukto Ctrl+R   Atsauktā teksta atjaunošana
Izgriezt Teksts / Izgriezt Ctrl+X   Teksta izgriešana
Kopēt Teksts /  Kopēt Ctrl+C   Teksta kopēšana
Nolikt Teksts / Nolikt Ctrl+V   Teksta nolikšana
Notīrīt Teksts / Notīrīt     Teksta notīrīšana
Iezīmēt visu Teksts / Iezīmēt visu Ctrl+A   Visa teksta iezīmēšana
Pārvietot Teksts / Pārvietot     Teksta pārvietošana
Meklēt   Ctrl+M ico-find.png Ierakstu meklēšana
Meklēt vēl   Ctrl+F    
Aizstāt   Ctrl+L    
Bufera reģistrs        
Pārlūka uzlikšana Logs / Pārlūks Ctrl+B ico-nav-1.gif Pārlūka atvēršana
Pārlūka aizvēršana Logs / Pārlūks Ctrl+B ico-nav-2.gif Pārlūka aizvēršana
Atpakaļ Logs / Atpakaļ   ico-back.gif Pāreja uz iepriekš apskatīto ekrāna formu
Uz priekšu Logs / Uz priekšu   ico-forw.gif Pāreja uz nākošo ekrāna formu
Augstāk Logs / Augstāk   ico-levelup.gif Pāreja vienu līmeni augstāk pārlūkā
Pārzīmēt Logs / Pārzīmēt F5 ico-refresh.gif Informācijas pārzīmēšana
  Logs / Sakārtot visus     Sakārtot visus logus
  Logs / Jauns Ctrl+N   Atvērt jaunu ekrāna formu
Nākamais Logs / Nākamais Ctrl+F1   Nākamās ekrāna formas aktivizēšana
Noslēpt Logs / Hide     Aktīvā loga noslēpšana
Notīrīt Logs / Notīrīt      
Mani darbi Logs / Mani darbi F2 ico-heart.gif Manu darbu saraksts
Partnera informācija Logs / Partn. info F3 ico-partner.gif Informācija par partneri
Preces informācija Logs / Preces info F4 ico-info-prod.gif Informācija par preci