Dokumentācijā izmantotie apzīmējumi

Dokumentācijā izmantoti sekojoši apzīmējumi:

Pirmā līmeņa virsraksts

Otrā līmeņa virsraksts

Trešā līmeņa virsraksts

Dokumentācijas pamatteksts.

Izvēlnes komandas attēlojums: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Iepirkumu dokumenti 

Informācija (Callout "Info")

Veiksmīga darbība vai ieteiktais risinājums (t.s. labā prakse, vai "tips & tricks") ("Callout" "success")

Brīdinājums ("Callout" "warning")

Aizliegums, nopietns brīdinājums, "briesmu" signāls: (Callout "danger")