Algu nodokļu maksājumu sagatavošana

No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa apmaksai.

Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas izdevumi

Pievienojot jaunu bankas maksājumu, nepieciešams norādīt bankas kontu, no kura maksājums tiks veikts, kā arī saņēmēju:

bankas_mu.png

Rīku joslā nospiežot "Funkcijas" –  iespējams aizpildīt maksājuma uzdevuma summāro lauku no algu aprēķinu datiem:

funkcijas.png

Rezultātā atvērts algu aprēķinu rezultātu atskaites filtrs, kur iespējams definēt kritērijus IIN, Soc.nodokļa un Riska nodevas apmaksai:

iin_nomaksa.png

izvele.png

Rezultātu konfigurāciju nodokļu apmaksai, iespējams definēt no darba režīma: Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti ‣ Pievienot izveidojot jaunu veidu, kur formulā tiek norādīti nepieciešamie rezultējošie algu kodi.

Rezultātā tiks izveidots maksājuma uzdevums - ielādēta summa izvēlētajam Rezultātam - IIn nomaksa, Soc.nodokļa nomaksa vai Riska nodevas nomaksa -  kuru iespējams, izmantojot datu apmaiņu ar banku, eksportēt uz banku, kā arī atbilstoši grāmatot:

Screenshot 2021-01-21 095801.png