Ienākošā rēķina reģistrēšana

  1. Rēķins par konkrētas kravas piegādi
  2. Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

1) Rēķins par konkrētas kravas piegādi

OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas

image-1652872589746.png

 

2) Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini 

image-1652875344980.png

  • Ja nepieciešams, ieraksta sadarbības partnera nosaukumu (6)
  • aktivizē Multi iezīmēšanu (7)
  • turot nospiestu Ctrl taustiņu, iezīmē nepieciešamās kravas (8)
  • nospiežot Enter taustiņu vai arī pogu image-1659527953173.png, reisus pievieno rēķinam 

image-1652874637209.png