Brīdinājumi e-pastā

Ozols TMS programmā pēc noklusējuma jau ir uzstādīti standarta automātiskie brīdinājumi, kuri tiek nosūtīti atbildīgajām personām uz e-pastu. Taču tos ir iespējams arī konfigurēt katram OZOLS TMS lietotājam atsevišķi.

Brīdinājumi ir iedalās:
 1. Lietotāja pasūtījumi (tikai ar menedžeri saistītie)
 2. Lietotājam pieejamie pasūtījumi ( piem. nodaļas vadītājs)
 3. Visu lietotāju pasūtījumi (piem. uzņēmuma vadītājs)
Standarta automātiskie brīdinājumi:
 1. Priekšapmaksas rēķini līdz iekraušanai nav apmaksāti
 2. Nesakrīt klienta pasūtījuma ieņēmumi ar izrakstīto rēķinu kopsummu
 3. Piegādātām kravām rēķins nav izrakstīts
 4. Klientiem kuriem pasūtījumu apjoms samazinās vai pieaug
 5. Nav izstādīti priekšapmaksas rēķini
 6. Atvērtajiem reisiem nesakrīt Klienta pasūtījumā norādītais kravas apjoms ar to, kas ienācis vai izgājis no noliktavas
 7. Kravas nav pievienotas reisam
 8. Kravas ir pievienotas reisam
 9. Par rēķinu saņemta apmaksa
 10. Informācija par debitoriem
Papildus iespējams uzstādīt brīdinājumus:
 1. Pasūtījumi kuriem nav nosūtīts POD (CMR)
 2. Pasūtījumi kuriem nav saņemts POD (CMR)
 3. Klienti kuriem tuvojas vai jau ir pārsniegts kredīta limits
 4. 60 dienu laikā nav saņemts rēķins
 5. Saviem reisiem nav ievadīti dati
 6. Dokumentiem pietrūkst grāmatojumi
 7. Nenosūtītie rēķini
 8. Kravas nav pievienotas reisam
 9. Beidzas termiņš Mašīnām/Piekabēm
 10. Kontaktpersonu dzimšanas dienas