Pamatprincipi

Galvenā loga izkārtojums un pieejamās komandas

Pārlūks Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba...

Atvērtie Logi (Ctrl+F1)

Reizēm kāds no atvērtajiem logiem pazūd, jo ir aizkritis aiz cita loga. Lai to atrastu: Lai pā...

Īsceļi uz bieži lietotām formām - Funkciju taustiņi

Saturs: Funkciju taustiņu apraksts Funkciju taustiņi izvēlnē Logs Taustiņu kombinācijas F...

Filtrs

Gandrīz visām OZOLS sadaļām ir iespēja uzstādīt filtru, lai atlasītu vajadzīgo informāciju. Fil...

Meklēšanas logs

Meklēšanas loga darbības princips: Ja meklēsiet, piemēram, “EKG” programma atlasīs visus ierak...

Ierakstu un labojumu vēsture

Visi OZOLS TMS veiktie ieraksti vai labojumi ir reģistrēti un to vēsturi ir iespējams aplūkot. I...

Kolonnu noformējums

Par Kolonnu noformējumu lasiet sekojošajās sadaļās: Kā pielāgot kolonnu saturu un secību? ...

Kolonnu platums

Lai mainītu kolonnas platumu: Atveriet OZOLS TMS tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnu platumu.1....

Pielāgot kolonnu saturu un secību

Atveriet tabulu, kurā vēlaties veikt izmaiņas Uz jebkuras no tabulas rindām uzspiediet “peles”...

Definētās kolonnas

Definētās kolonnas dod iespēju, jūsu izveidoto tabulas kolonnu izkārtojumu, saglabāt ar nosaukumu...

Multiselect - iezīmēt vēlamās rindas

Multiselect izmanto ja nepieciešams izlases kārtībā iezīmēt atsevišķas rindas. piemēram, kravas u...

Kalkulators - iezīmēto rindu summas

OZOLS TMS dod iespēju tabulā iezīmēt atsevišķas rindas, lai šajās rindās esošos skaitļus summētu....

Drukāt vai eksportēt uz Excel atlasītos datus

Ozols TMS dod iespēju tabulās atlasīt vēlamos datus un izdrukāt vai saglabāt Excel: Rīku joslā...

Dokumentācijā izmantotie apzīmējumi

Dokumentācijā izmantoti sekojoši apzīmējumi: Pirmā līmeņa virsraksts Otrā līmeņa virsraksts Tr...