Bankas konta izvēle izejošajā rēķinā

Ja Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties, kuru/kurus no tiem uzrādīt izejošajos rēķinos.

Pastāv 3 varianti:

1. Standarta, kad viesos rēķinos Jūsu uzņēmuma pamata (Default) bankas konts vai konti;
2. VIENMĒR kādam konkrētam klientam jānorāda cits bankas konts;
3. Mainīgais, kad klientam rēķinā DAŽREIZ jānorāda cits bankas konts:

1. Standarta, jeb Default konts rēķinos

  • Jūsu uzņēmuma konta numurs, kurš ir definēts visiem darījumiem pēc noklusējuma.
  • Šeit var tikt iekļauti  vairāki konta numuri, kuri būs redzami rēķinā
  • Ja darījums ir citā valūtā, piemēram ir USD, tad Ozols automātiski iekļaus kontu, kurš strādā ar USD.

2. VIENMĒR jānorāda cits konts

Ja klientam VIENMĒR jānorāda nevis pamata, bet cits OZOLĀ reģistrēts bankas konts, to jāatzīmē Partnera kartiņā lappusē Pārējie dati sadaļā Bankas konta grupa.
Ozols > CRM(Partneri) > Saraksti > Partneri > Atver Partnera kartiņu

image-1653983324627.png

3. DAŽREIZ jānorāda cits bankas konts

1) Atver izejošo rēķinu. Piemēram:  Ozols > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini > Vēlamais rēķins.
2) Ja rēķins slēgts, atceļ apstiprinājumu (1)
3) Spiež Pārdevējs (2) un izvēlas Bankas kontu no saraksta (3)

image-1653983472851.png