Kas ir partneri?

1. Visas fiziskas un juridiskas personas ar kuriem tiek slēgti darījumi ir sadarbības partneri.
2. Partnerus var dalīt pa grupām, kuras jūs iepriekš definējat.

OZOLS TMS tos automātiski dala pa sekojošām grupām:
Grupa Kādā gadījumā programma atzīmē partneri grupā
Pārbaudīts Ja partnera PVN numuru iespējams atrast EU PVN reģistrā
Klients Ja uz partneri reģistrē Klienta pasūtījumu
Pārvadātājs Ja uz partneri reģistrē Reisu/Ekspedīciju
Nosūtītājs Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā nosūtītājs
Saņēmējs Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā saņēmējs

Pārējās grupās partneru sadalīšana ir jāveic pašiem lietotājiem.

Atskaitēs un partneru sarakstā pēc grupām ir iespējams partnerus atfiltrēt.

Dažas biežāk izmantotās partneru un kontaktpersonu grupas: Ekspeditor uzņēmums, Gala (tiešais) klients, Saliktās kravas, Pilnās kravas, Sūtīt apsveikumus uz svētkiem, Sūtīt info par akcijām, utt.