Kā izdzēst klienta pasūtījumu?

Pirms dzēst Klienta pasūtījumu, pārliecinieties, vai pareizāk nebūtu nomainīt tā statusu uz - Atcelts.
Par Pasūtījuma statusa maiņu vairāk lasiet šeit.

  1. Atveriet klienta pasūtījumu kuru vēlaties izdzēst.
  2. Spiediet Dzēst un izvēlieties Dzēst klienta pasūtījumu.

image-1658842330901.png

Ja Klienta pasūtījumam jau ir izveidots rēķins, tādā gadījumā programma Klienta pasūtījumu dzēst neļaus! Lai pasūtījumu tomēr izdzēstu, vispirms atveriet sagatavoto rēķinu, atceliet tam apstiprinājumu un ar pogu Dzēst, izdzēsiet Rēķinu. Tagad ir iespējams izdzēst klienta pasūtījumu.