Galvenā loga izkārtojums un pieejamās komandas

Pārlūks

Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba režīmu parādīšanai. Darba režīmu izkārtojums ir līdzīgs galvenās izvēlnes darba režīmu sakārtojumam.

image-1655296025966.png

Pārlūkā darba režīmi tiek parādīti hierarhiski. Lai aktivizētu nepieciešamo darbību, ar peli jāuzklikšķina uz ieraksta, lai atvērtu zemākā līmeņa darba režīmus. Uzklikšķinot, piemēram, uz komandas Kases ieņēmumu dokumenti, ekrāna labajā pusē tiek atvērts kases dokumentu žurnāls. Lai atvērtu nākamo nepieciešamo darba režīmu, pārlūkā jāuzklikšķina uz tā, un ekrāna labajā pusē tiks atvērts norādītais darba režīms.

Pārlūku var noņemt un uzlikt, izmantojot rīku joslas komandas ico-nav-2.gifico-nav-1.gif vai pogu X.

Ja pārlūks netiek noņemts, tas tiek parādīts uz ekrāna visu programmas darbības laiku, strādājot ar dažādiem atvērtajiem darba režīmiem ekrāna labajā pusē.

Galvenā izvēlne

Galvenajā izvēlnē ir pieejama visu programmā paredzēto darbību aktivizēšana. Galvenā izvēlne ir pieejama visu datorprogrammas darbības laiku. Galvenās izvēlnes lietošana ir līdzīga kā  Windows programmās.

Darba režīmi programmā ir sagrupēti zem izvēlnēm Dati, Teksts, Dokumenti, Atskaites, Saraksti, Izlase, Konfigurācija, Logs, Palīgs. Visus tos pašus darba režīmus var atrast arī izmantojot Pārlūku.

Biežāk lietotās galvenās izvēlnes komandas pieejamas arī no datorprogrammas rīku joslas.

Rīku josla

Rīku josla ir grafisks komandpogu izvietojums, kas ļauj ātrāk un uzskatāmāk veikt nepieciešamo darbību.

riku_josla.png

Ja peles kursoru nedaudz ilgāk patur uz kādas no rīku joslas ikonām, parādās šīs pogas skaidrojums un taustiņu kombinācija, ar kuras palīdzību var aktivizēt noteikto darbību.

Izšķir aktīvas un neaktīvas komandpogas rīku joslā. Neaktīvo ikonu krāsa ir blāva, un to darbību konkrētajā ekrāna formā patreizējā brīdī nevar aktivizēt.

Ja rīku josla nav redzama, to var uzlikt no izvēlnes lietojot komandu Ozols ‣Konfigurācija ‣ Rīku joslas ‣Komandas

Rīku joslu var konfigurēt. Novietojiet peli uz Rīkjoslas. Noklikšķiniet uz labās pogas un izvēlieties Pielāgot rīkjoslu.