Īsceļi uz bieži lietotām formām - Funkciju taustiņi

Saturs:
  1. Funkciju taustiņu apraksts
  2. Funkciju taustiņi izvēlnē Logs
  3. Taustiņu kombinācijas

Funkciju taustiņi dod iespēju ātri atvērt svarīgākās no OZOLS TMS sadaļām

Biežāk lietotie Funkciju taustiņi:
F6 - Jauns Klienta pasūtījums
F7 - Jauns Reiss/Ekspedīcija
F8 - Ekspeditora darba virsma

1. Funkciju taustiņu apraksts

Ja Funkciju taustiņi nedarbojas, tad uz klaviatūras nospiediet Fn + Esc

image-1652086973713.png

Funkciju taustiņi

Paskaidrojums

F2

image-1649232419840.png Mani favorīti – paša sastādīts darba režīmu saraksts

F3

image-1649232497362.png Sadarbības partnera informācijas kartiņa

F4

image-1649232520350.png Mašīnas/piekabes informācija

F5

image-1649232478036.pngInformācijas pārzīmēšana (atjaunošana) atvērtajā logā

F6

image-1649236212445.png Jauns Klienta pasūtījums

F7

image-1649236748002.png Jauns Reiss/Ekspedīcija

F8

image-1649236947008.png Ekspeditora darba virsma

F9

Darbs ar debitoriem

F11

image-1649232520350.png Informācijas saglabāšana un pievienošana

F12

image-1649232520350.png Informācijas saglabāšana un aizvēršana

 

2. Funkciju taustiņi izvēlnē Logs

  1. Datu atjaunināšana pašlaik atvērtajā logā (F5)
  2. Sakārtot visus izveido atvērto logu kaskādi. Tas ļauj ātri pārslēgties starp atvērtajiem logiem
  3. Funkciju taustiņu īsceļi un skaidrojums
  4. Atvērtie logi - palīdz atrast aizkritušos logus
    image-1666186138435.png

3. Taustiņu kombinācijas

Taustiņu kombinācijas Paskaidrojums
Tab Pārvietošanās pa formas laukiem
Shift+Tab Pārvietošanās pa formas laukiem atpakaļ gaitā
Ctrl+Tab Pārslēgšanās starp formas lapaspusēm
Alt+Arrow Down Atver drop-down sarakstu ieraksta izvēlei
Shift+Arrow Down Atver drop-down paplašināto sarakstu ieraksta izvēlei
Shift+Arrow Up Atver izvēlēto drop-down ierakstu vai ja ieraksts nav izvēlēts, tad izveido jaunu ierakstu
Alt+ pasvītrotais burts Peles kursors pārvietojas uz lauku label satur pasvītroto burtu
Escape Atceļ izmaiņas atvērtajā formā
Enter Saglabā atvērtās formas datus
Ctrl+G Grāmato dokumentu
Ctrl+P Drukā izvēlēto dokumentu