Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā

Cedēšana jeb Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija tiek realizēta, kreditoram slēdzot līgumu ar trešo personu – cesionāru.

Ja Jūsu uzņēmums ir saņēmis pakalpojumu par kuru ir jānorēķinās nevis ar Piegādātāju, bet ar cesionāru, Piegādātājam – Sadarbības Partnerim pievieno Cesijas saņēmēja bankas kontu.

image-1658824985321.png

  1. Atver sadarbības Partnera – Pakalpojuma sniedzēja kartiņu - OZOLS > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri
  2. Atver sadaļu Pārējie dati.
  3. Spiež Pievienot.
  4. Laukā Partneris – ieraksta sadarbības partneri ar kuru ir darījums.
  5. Laukā Bankas konts ieraksta Cesionāra bankas konta numuru, tātad naudas saņēmēja konta numuru.
  6. Atzīmē image-1658824626308.png Cits konta īpašnieks un ieraksta Cesionāra nosaukumu, tātad naudas saņēmēja nosaukumu.
  7. Saglabā ierakstu.
Tālākās darbības atbilstoši instrukcijai: Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi
 
Lasi arī: Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana