Jauns Reiss ar savu transportu

1. Izveido Jaunu Reisu

Jauna Reisa reģistrēšanu OZOLS TMS uzsāk spiežot funkciju taustiņu F7 vai
OZOLS > Kravu pārvadājumi > Jauns > Reiss/Ekspedīcija

 1. Izvēlas Own trip -  Reiss ar pašu transportu
  OZOLS TMS dod iespēju izveidot arī:
  - Spedition – Ekspedīcija (kravas pārdošana)
  Agreement - ilgtermiņa līgums ar pārvadātāju
  Domestic - Vietējie pārvadājumi
 2. Nosaka Statusu
  - Eksports
  - Pārbrauciens/Apļi
  - Imports
  - Vietējās piegādes

  - Kad reiss pabeigts: šajā logā nomaina Statusu uz piegādāts vai arī ir izrakstīti rēķini

 3. Ievada mašīnas numuru. Ja konkrētā mašīna jau ir ievadīta OZOLS TMS, tad ievadot tās numuru automātiski aizpildās gan šofera vārds uzvārds, gan Pārvadātāja nosaukums. Šo informāciju ir iespējams importēt.

  Ja būs ievadīta arī informācija par apdrošināšanu un tehnisko apskati, OZOLS brīdinās par termiņu beigām. Mašīnas vai piekabes kartiņu atver ar dubultklišķi atbilstošajā laukā.

 4. Ja nepieciešams - ievada šofera vārds uzvārds, gan Pārvadātāja nosaukums. Šajā gadījumā tas būs jūsu uzņēmuma nosaukums.
 5. Pēc vajadzības pievieno Eksporta vai importa Prāmja līniju.
 6. Ja nepieciešams, raksta iekšējās piezīmes.

  image-1659968004535.png

2. Reisam pievieno kravas - pasūtījumus
 1. Lai Reisam pievienotu Kravas - Klienta pasūtījumus, spiež pogu Pievienot image-1659966321073.png
 2. Izvēlas pievienot jau esošu pasūtījumu vai veidot jaunu pasūtījumu.
 3. Ja pasūtījums jau ir izveidots, izvēlieties no pasūtījumus saraksta un ar dubultklišķi pievienojiet kravu Reisam.
 4. Ja jāveido jauns pasūtījums, sekojiet instrukcijai šeit.

  Ja Pasūtītājs arī lieto OZOLS TMS un ir atsūtījis Transporta pasūtījuma - līgumu, tad šī līguma numurs ir pasūtījuma references Numurs. Jauna Pasūtījuma logā  ievadot Klienta nosaukumu un references numuru, tiks piedāvāta iespēja automātiski aizpildīt šī pasūtījuma informāciju. Par to vairāk šeit.

 5. SVARĪGI - Par katru pasūtījumu ir jāizstāda rēķins. Instrukcija šeit.
3. Reisam pievieno izmaksas

Ozols būtiski atvieglo izdevumu uzskaiti un rentabilitātes aprēķinus uzņēmumiem, kas pārvadājumos izmanto savu transportu.

Reisa izdevumu pievienošanas instrukcijas šeit.