Partnera sadarbības kopsavilkums (F3)

Partnera sadarbības kopsavilkumu atver spiežot  funkciju taustiņu F3

Šis logs apkopo sekojošu informāciju:

A) Partnera nosaukums
B) Sadarbības kopsavilkums
C) Īsceļi uz OZOLS TMS sadaļām ar Partnera informāciju

image-1657112441087.png