Papildus Pakalpojumi

Papildus Pakalpojumi - klienta galvenā pasūtījuma izpildes ietvaros sniegti pakalpojumi, piemēram:
- Kravas apdrošināšana,
- Pārkraušanas pakalpojumi,
- Eksporta deklarācija,
- Muitas pakalpojumi,
- Dīkstāve,
- Uzglabāšana noliktavā, u.c.

Papildus pakalpojumus pievieno Klienta pasūtījuma loga apakšējā daļā labajā pusē spiežot komandpogu Pievienot2 > Papildus pakalpojums

Papildus pakalpojuma logā ir 2 informācijas zonas:
A) Informācija Pakalpojuma saņēmējam;
B) Informācija Pakalpojuma izpildītājam, piemēram, pārvadātājam.
image-1650456863854.png

Klienta pasūtījums: Klienta pasūtījuma informācijas kopsavilkums.
Secība pasūtījumā:  Papildus pakalpojuma secības numurs no 10 uz augšu. Uzzini vairāk šeit.

A. Informācija Pakalpojuma saņēmējam
Pakalpojuma tips: Jāizvēlas pakalpojums no klasifikatora, kurš būs redzams rēķinā. Pievienojot jaunu pakalpojumu tas ir jāiztulko tajās valodās, kurās rēķins tiek izrakstīts, par tulkošanu skatīt punktu: Ierakstu tulkošana.
Pakalpojuma paskaidrojums rēķinā: Papildus teksts, kurš ir jāiekļauj izejošajā rēķinā
Pakalpojuma periods no … līdz ... : aizpilda ja Pakalpojums tiek attēlots rēķina izdrukā
Pakalpojumu iekļaut izejošā rēķinā: atzīmē image-1649756016703.png ja pakalpojumu jāiekļauj klientam rēķinā.
Pakalpojuma ieņēmumus un izdevumus attiecināt uz kravas galveno ekspedīciju: Šeit liek atzīmi image-1649756016703.png, ja pakalpojums tiks  attiecināts uz Klienta pasūtījuma galveno reisu/ekspedīciju. Pēc noklusēšanas pakalpojuma ieņēmumi un izdevumi tiek attiecināti uz tam atsevišķi izveidotu Reisu / ekspedīciju. 
Cena klientam; Daudzums; Ieņēmumi; PVN likme: aizpilda atbilstoši papildus pakalpojuma apjomam

B. Informācija Pakalpojuma izpildītājam
Reisa / Eksp.nr.:
Reisa/ Ekspedīcijas numurs, kuram pakalpojums ir attiecināms. Ja nav zināms, tad neaizpilda. 
Secība reisā
: Pakalpojuma secība Reisā.
Pārvadātājs:
Ja nav zināms, tad neaizpilda.
Pārvadātāja ekspeditors: Ja nav zināms, tad neaizpilda.
Ienākošais rēķins nebūs:
ja par papildpakalpojumu nebūs rēķins.
Nofiksēt izdevumus/pārvadātāja cenu:
ja atzīmē image-1649756016703.png tad pārvadātājs, kurš arī strādā OZOLS TMS sistēmā, ievadot pasūtījuma referenci, redzēs atrunāto cenu.
Cena pārvadātājam: Cena par kuru Pārvadātājs ir piekritis piegādāt kravu.
Daudzums:
Papildus pakalpojuma apjoms.
Izdevumi un PVN likme:
Papildus pakalpojuma izmaksas.