Izejošo rēķinu eksports

Lai veiktu vairāku Izejošo rēķinu vienlaicīgu eksportu no OZOLS priekš importa citā grāmatvedības programmā, jāveic sekojoši soļi:

 1. Atver logu sadaļu Izejošie rēķini.
  OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini
 2. Rīku joslā izvēlas Filtrs Filtrs (īsceļš Ctrl+F)  un atzīmē nosacīumus pēc kuriem jāatlasa rēķini. Bižāk lietotais ir laika periods. Par Filtru uzziniet vairāk šeit.
 3. Ja nepieciešams papildus atlasīt eksportējamos rēķinus, spiež Multi iezīmes image-1654595946120.png. Turot taustiņu "ctrl" vai "shift" iezīmē rēķinus, kuri ir jāeksportē.
 4. Spiež pogu image-1651737125163.png Funkcijas.
 5. Izvēlas Rēķinu eksports priekš citas grāmatvedības programmas.
 6. No saraksta izvēlas vēlamo grāmatvedības programmu.
 7. Norāda kurā mapē datorā datus saglabāt. Iesakām izveidot atsevišķu mapi, piemēram, IZEJOŠO RĒĶINU EXPORTS.
 8. Saglabā.
 9. Tagad atveriet Jūsu grāmatvedības programmu un veic datu importu.

image-1665994704854.png

 

image-1654596575011.png