Prāmju biļetes pievienošana

Prāmja biļetes var piesaistīt gan konkrētam reisam, gan pārdot kā atsevišķu pakalpojumu.

1. Prāmja biļetes pievienošana Reisam / Ekspedīcijai

1) Atveriet Reiss / Ekspedīcija, kurai nepieciešams pievienot prāmja biļetes;
2) Pēc vajadzības izvēlas Eksporta prāmis un spiež image-1651154858190.png lai pievienotu prāmi vai atvērtu jau esošu;
3) Pēc vajadzības izvēlas Importa prāmis un spiež image-1651154858190.pnglai pievienotu prāmi vai atvērtu jau esošu.
image-1651154362734.png

2. Loga Prāmis aizpildīšana:

1) Piesaistīt prāmi Reisam: aizpilda, ja prāmja biļetes attiecas uz konkrētu Reisu;
2) Mašīnas/Piekabes numurs: jāaizpilda obligāti;
3) Prāmja maršruts: jāaizpilda obligāti; Ar dubultklikšķi atveras  logs Prāmja maršruts, kurā ievada prasīto informāciju. Ja informācija jau ir ievadīta, tad spiež image-1651154764507.png, un izvēlas iepriekš definēto prāmi;
4) !!! SVARĪGI: norādīt prāmja virzienu – Imports, Eksports vai Pārbrauciens;
5) Pārdošanas cena: Šo logu aizpilda, ja prāmja biļete netiek attiecināta uz Reisu, bet tiek pārdota kā pakalpojums, kuram ir jāizstāda rēķins;
7) SMS šoferim: nokopēt Prāmja biļetes informāciju sūtīšanai šoferim (Clipboard)
6) Kad pieejams Rēķins par biļetēm, to pievieno spiežot image-1651154858190.png, par to aprakstīts šeit;
- Pārējos laukus aizpilda atkarībā no jums pieejamās informācijas.
image-1651155260775.png

Uzzini vēl: