Kolonnu platums

Lai mainītu kolonnas platumu:

Atveriet OZOLS TMS tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnu platumu.
1. Rīku joslā izvēlieties Rīkjoslas pogu Kolonnas (Ctrl+K) > atvērsies logs Kolonnu iestatījumi
2. Sadaļā Redzamās kolonnas izvēlieties, kuras kolonnas platumu vēlaties mainīt
3. Spiediet pogu Mainīt kolonnas platumu 
4. Laukā Kolonnas platums ierakstiet vēlamo kolonnas platumu pikseļos
    (informatīvi: 1px ≈ 0,26mm; 100px  ≈ 2,6cm)

kolonnas platums.png

Skaties arī:

1) Pielāgot tabulas kolonnu saturu un secību
2) Definētās kolonnas