Algas aprēķins darbinieka atbrīvošanas gadījumā

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algu aprēķins:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

perioda_atversana.png

Lai veiktu noslēdzošo algas aprēķinu, nepieciešams izveidot atbrīvošanas rīkojumu. To iespējams izdarīt no darba režīma: Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti‣ Rīkojumu žurnāls

iOzols Personāla vadības risinājumā ievadītā informācija uz Algu aprēķina moduli tiek nodota automātiski un papildus datu algu aprēķinam vairs nav jāievada — aprēķinos tiks ielādēta informācija no iOzols ievadītajiem Rīkojumiem un Tabelēm

Algu aprēķinu veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamie dati - atbrīvošanas rīkojums, nostrādātās stundas tabelē - iOzols Personāla risinājuma vai Ozols rīkojumu žurnālā  ievadīti,  iespējas veikt algu aprēķinu! Lai nebūtu uzreiz algas aprēķinā jāpievieno visi darbinieki, algu aprēķinu iespējams veikt arī vienam darbiniekam atsevišķi, pievienojot to algu aprēķinu žurnālā.

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Nospiežot rīku joslā pogu Pievienot - iespēja norādīt slodzi, kurai aprēķins tiks izveidots:

slodzes_piev.png

Pēc izvēlētās informācijas saglabāšanas, tiks saglabāts tukšs algas aprēķins, kuru nepieciešams atvērt un veikt darbinieka algas gala aprēķinu, ielādējot datus no algu tarifikācijas un slodzes kalendāra. Rezultātā tiks ielādētas kavētās darba un kalendārās dienas - t.i.nenostrādātās dienas no atbrīvošanas datuma, kā arī vidējā dienas izpeļņa un uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma dienās (ja tādas būs bijušas) - kompensācijas izmaksai:

aprekins.png

Izmaksu saraksta izveide

Pēc algu aprēķina veikšanas, aprēķinātos datus iespējams nosūtīt uz izmaksu sarakstu, kurš vispirms jāpievieno:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Izmaksu sarakstu žurnāls ‣ Pievienot

Izmaksu_saraksts.png

Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns algu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt, atgriežoties  algu aprēķinu žurnālā (Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls) un atverot veikto aprēķinu, lai nosūtītu aprēķināto algu uz izmaksu sarakstu:

uz_izmaksu.png

Rezultātā aprēķinātā alga un atvaļinājuma kompensācijas nauda, tiks nosūtīta uz izmaksu sarakstu žurnālu, kuru tālāk iespējams eksportēt uz Banku, lai nodrošinātu gala aprēķina naudas izmaksu darbiniekam.