Ražošanas dokumentu izveide

Lai nodrošinātu preču komplektēšanu un materiālu ražošanu, nepieciešams veidot ražošanas dokumentus, balstoties uz iepriekš sagatavotām receptēm.

Sastāvdaļu ievade

Ozols ‣ Noliktava ‣ Saraksti ‣ Nomenklatūra — nepieciešams ievadīt nomenklatūras sastāvdaļas, atverot nomenklatūras kartiņu un sadaļā sastāvdaļas, definējot sastāvdaļas pret 1 gatavo produkcijas vienību:

sastavdalas.png

Atbilstoši definētajām sastāvdaļām uz 1 gatavās produkcijas vienību, būs iespējams, veidojot ražošanas dokumentu, saražot nepieciešamās gatavās preces.

Ražošanas dokumenta izveide

Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Ražošanas dokumenti

Lai izveidotu jaunu ražošanas dokumentu, nepieciešams Pievienot jaunu ierakstu, norādīt datumu un noliktavu, kur ražošanas process tiks veikts, un izvēlēties gatavo ražojamo preci:

razosana.png

Saglabājot ierakstu, pie ražojumiem tiks attēloti produkti, kurus nepieciešams saražot.

Ražot iespējams vienlaicīgi vairākas preces, kuru sastāvdaļas atrodas vienā noliktavā!

Lai tiktu norakstītas ražojamo preču izvejvielas, nepieciešams nospiest pogu"Aizpildīt":

aizpildit.png

Kā rezultātā, sadaļā "izejvielas" - tiks ielādētas sastāvdaļas, kas fiksētas preču kartiņās (skat.augstāk - sastāvdaļu ievade):

izejvielas.png

Norakstāmo izejvielu pašizmaksa tiks aprēkināta automātiski, balstoties uz esošajiem atlikumiem un FIFO uzskaites principiem

Kad izejvielas ir ielādētas un dokuments ir gatavs, to nepieciešams apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu "Apstiprināt".

Pēc dokumenta apstiprināšanas, gatavā ražojuma pašizmaksa tiks aprēķināta balstoties uz norakstīto izejvielu pašizmaksas kopsummu, pret konkrēto saražoto preci!

Ja kāds no izejvielu atlikumiem nebūs pietiekošs, tiks parādīts paziņojums:

pazinojums.png

Un ražošanas procesu nebūs iespējams veikt un dokumentu apstiprināt, kamēr šīs izejvielas netiks ievadītas izvēlētajā noliktavā