Polišu atskaite

Polišu atskaite ir paredzēta, lai varētu atlasīt polišu līgumus pēc uzstādītiem atlases kritērijiem.

Lai sagatavotu polišu atskaiti: Ozols ‣ Polises ‣ Atskaites ‣ Polišu atskaite

Šajā atskaitē nav iegūstami dati par aprēķinātajām komisijas summām.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. 

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku joslā jānospiež poga(Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:

image-1660305762959.png

 • Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
 • Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;
 • Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri;
 • Asistents: atskaite par  izvēlētu asistentu;
 • Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
 • Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju;
 • Parakstīšanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods;
 • Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods;
 • Beigu dat.: polišu darbības beigu datums;
 • Pārtr.datums: pārtraukto polišu datums vai periods;
 • Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
 • Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta;
 • Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs;
 • Automašīna: automašīnas marka;
 • Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas);
 • Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
 • Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm.

Lai atvērtu papiluds filtra kritērijus, nepieciešams nospiest uz Filtra ekrāna formā redzamo papildus filtra pogu (). Papildus filtrā iespējams atlasīt datus pēc šādiem kritērijiem:

image-1647269559008.png

Lai saglabātu papildus filtra izvēlētos atlases kritērijus, jānospiež poga , un filtra logā jānospiež poga .

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams drukāt, rīku joslā jānospiež poga  (Ctrl+P), un tad poga . Kā arī var eksportēt uz MS Excel un saglabāt PDF formātā.