Pamatlīdzekļu dokumenti

Pamatlīdzekļu dokumentu žurnālā tiek parādīta informācija par uzņēmuma dokumentiem, kuri saistīti ar Pamatlīdzekļiem:

Pamatlīdzekļu atlikumu ievades dokumenti;
Pamatlīdzekļu derīgās lietošanas termiņa maiņas dokumenti;
Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenti;
Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti;
Pamatlīdzekļu likvidācijas vērtības korekcijas dokumenti;
Pamatlīdzekļu nolietojuma dokumenti;
Pamatlīdzekļu norakstīšanas dokumenti;
Pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā dokumenti;
Pamatlīdzekļu sadales dokumenti;
Pamatlīdzekļu norakstīšanas dokumenti (daļēji);
Pamatlīdzekļu daļu pārvietošana
Pamatlīdzekļu papildināšanas dokumenti;
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dokumenti;
Pamatlīdzekļu pārsūtīšanas dokumenti.
Pamatlīdzekļu patiesās vērtības noteikšanas dokuments
Lai atlasītu precīzāku dokumenta veidu, Rīku joslā jānospiež poga filtrs.png (Ctrl+F), tiek atvērts logs:

filtrs_2021.png

Atlasīšana ir iespējama atlasot pēc:

  • piegādātāja;
  • datuma;
  • numura;
  • dokumenta veida;
  • atzīmējot izvēles rūtiņu  un skatlodziņā tiek rādīta pēdējā izvēle. Lai sarakstu atvērtu, jānoklikšķina uz bultiņas saraksta labajā pusē  un jāizvēlas attiecīgie dokumenti;
  • atzīmējot izvēles rūtiņu , tiks atlasīti arī anulētie dokumenti.

Kad visi vēlamie dokumenta atlasīšanas kritēriji ir atzīmēti, jānospiež poga.

Kad dokuments ir atlasīts, to ir iespējams detalizētāk apskatīt, Rīku joslā nospiežot pogu (Alt+A).